Interfejs Directory API: biblioteki klienta

Interfejs Directory API jest oparty na protokole HTTP i JSON, więc każdy standardowy klient HTTP może wysyłać do niego żądania i analizować odpowiedzi.

Biblioteki klienta interfejsów API Google zapewniają jednak lepszą integrację języka, wyższy poziom bezpieczeństwa i obsługę wywołań, które wymagają autoryzacji użytkownika. Biblioteki klienta są dostępne w wielu językach programowania. Dzięki nim nie musisz ręcznie konfigurować żądań HTTP ani analizować odpowiedzi.

Biblioteka klienta Dokumentacja
Biblioteka klienta interfejsów API Google do języka Python PyDoc,
Biblioteka klienta interfejsów API Google do języka Java Javadoc,
Biblioteka klienta interfejsów API Google do .NET Dokumentacja