Omówienie interfejsu Directory API

Interfejs Directory API jest częścią interfejsu API typu RESTful Admin SDK, który umożliwia automatyczne tworzenie zasobów kontrolowanych przez administratora należących do konta Google Workspace i zarządzanie nimi. Przykłady użycia:

  • Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi oraz dodawanie administratorów.
  • Tworzenie grup i członkostwa w grupach oraz zarządzanie nimi.
  • Monitorowanie urządzeń połączonych z domeną i podejmowanie działań w przypadku utraconych urządzeń.
  • Zarządzanie wykresem organizacyjnym i strukturami organizacyjnymi
  • Kontroluj aplikacje, którym użytkownicy przyznali dostęp, i unieważniaj nieautoryzowane aplikacje.

Poniżej znajduje się lista typowych terminów używanych w interfejsie Directory API:

Klient
Podmiot, do którego należy konto Google Workspace, reprezentowany przez zasób Klient.
Domena
W odpowiednich przypadkach domena DNS powiązana z kontem Google Workspace reprezentowana przez zasób Domena. Nie wszystkie konta mają powiązaną domenę.
Jednostka organizacyjna
Jednostka podrzędna drzewa organizacyjnego konta Google Workspace używana do grupowania i sortowania użytkowników na potrzeby stosowania zasad i przyznawania autoryzacji. Jednostka organizacyjna jest reprezentowana przez zasób OrgUnit.
Uprawnienie
Zdolność użytkownika do wykonania działania na zasobie Google Workspace. Dotyczy głównie administratorów. Uprawnienie jest reprezentowane przez zasób Uprawnienia.
Role
Zdefiniowany zbiór uprawnień, które można przypisać do użytkownika lub zbioru użytkowników, reprezentowany przez zasób Rola.
Przypisanie roli
Rekord informujący o tym, który użytkownik otrzymał poszczególne role i w jakim zakresie. Przypisanie roli jest reprezentowane przez zasób RoleAssignment.
Schemat
Obiekt JSON definiujący niestandardowe atrybuty użytkownika w organizacji reprezentowany przez zasób Schema.
Użytkownik
Konto indywidualne użytkownika z dostępem do aplikacji i zasobów Google Workspace reprezentowane przez zasób Użytkownik.

Dalsze kroki