Method: users.makeAdmin

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Oznacza, że użytkownik jest superadministratorem.

Żądanie HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}/makeAdmin

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userKey

string

Identyfikuje użytkownika w żądaniu do interfejsu API. Wartością może być podstawowy adres e-mail użytkownika, alias adresu e-mail lub unikalny identyfikator użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu UserMakeAdmin.

Treść odpowiedzi

Jeśli odpowiedź się powiedzie, jest to ogólna odpowiedź HTTP, której format jest zdefiniowany metodą.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie OAuth 2.0.

Administrator

Zapis JSON
{
  "status": boolean
}
Pola
status

boolean

Określa status administratora użytkownika.