Omówienie interfejsu Contact Delegation API

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Interfejs Contact Delegation API umożliwia administratorom przekazywanie dostępu jednemu użytkownikowi, zwanemu przedstawicielem, innej osobie nazywanej przekazywaniem dostępu. Na przykład interfejs Contact Delegation API może umożliwić administratorowi przekazywanie kontaktów kierownictwa asystentowi, aby asystent mógł rezerwować spotkania w kalendarzu.

Więcej informacji o przekazywaniu dostępu do kontaktów znajdziesz w artykule Zarządzanie przekazywaniem dostępu do kontaktów.