Varlık sürümü oluşturma

Feed'ler veya gerçek zamanlı güncellemeler aracılığıyla Google'a gönderilen her varlığın ekli bir sürümü vardır. Bu sürüm zaman damgası biçimindedir. Feed'lerde, her varlık için zaman damgası dateModified özelliği kullanılarak sağlanabilir. Özellik, feed varlıklarına dahil değilse sürüm, feed beslemesinin başlangıç zamanına ayarlanır. Gerçek zamanlı güncellemelerde batchPush ve batchDelete alanları, sürümü ayarlamak için sırasıyla generation_timestamp ve delete_time alanları kullanılır. Bu alan dahil edilmezse sürüm, isteğin alındığı zamana ayarlanır. İlişkisel envanter şemasında beklenen zaman değerlerinin biçimini inceleyin.

Google yalnızca kabul edilen son sürümle aynı veya daha yeni bir sürüme sahip varlıkları (örneğin: restoran, menü veya hizmet) işler. Aksi takdirde, varlık kullanılmaz ve Eski Varlık hatası kaydedilir. Bir öğe yeni bir sürümle güncellendiğinde, son değiştirilen zaman damgası güncellendiği geçerli zamana göre güncellenir.

Örnek

Bir feed'in 16 Haziran, saat 01:10 UTC'de aşağıdaki örnek varlığı içerecek şekilde oluşturulduğunu varsayalım.

{
 "@type": "Restaurant",
 "@id": "restaurant12345",
 "dateModified": "2022-06-16T01:10:00.000Z",
 ...
}

Feed henüz Google tarafından beslenmedi. Aynı gün içinde 2022-06-16T01:22:00.000Z itibarıyla Google, aşağıdaki varlıkla ilgili gerçek zamanlı güncelleme batchPush isteği alır.

{
 "records": [
  {
   "data_record": "{\"@type\": \"Restaurant\",\"@id\": \"restaurant12345\" ...",
   "generation_timestamp": "2022-06-16T01:20:00.000Z"
  }
 ]
}

Restoran varlığı kimliği restaurant12345 olan sürüm 2022-06-16T01:20:00.000Z ve varlığın son değiştirilme zaman damgası 2022-06-16T01:22:00.000Z olarak ayarlandı. Özetle, son değiştirilme zamanı, varlığın Google envanterinde güncellendiği zamandır. Sürüm ise gerçek zamanlı güncelleme isteğindeki generation_timestamp değeri veya feed'deki dateModified değeridir.

Ardından feed beslemesi 16 Haziran saat 02:00'de (UTC) başlar. Bu durumda, feed'de 2022-06-16T01:10:00.000Z sürümüyle alınan varlık eski olarak kabul edilir ve beslenmez. Bu nedenle Google, gerçek zamanlı güncelleme isteğinden 2022-06-16T01:20:00.000Z sürümüne sahip varlığa hizmet sunmaya devam eder.

En iyi uygulamalar:

 • Her varlık için feed'lere bir zaman damgası uygulayın.
 • Gerçek zamanlı güncelleme değişikliklerini sonraki feed'inize uygulayın ve feed varlıklarındaki dateModified zaman damgasını, feed'i oluşturduğunuz geçerli zamana ayarlayın.