نمونه های الحاقی

این بخش نمونه‌های افزودنی را برای افزونه‌های Google Workspace و افزونه‌های ویرایشگر ارائه می‌کند.

آیا می‌خواهید افزونه‌های Google Workspace را در عمل ببینید؟
کانال Google Workspace Developers ویدیوهایی درباره نکات، ترفندها و جدیدترین ویژگی‌ها ارائه می‌دهد.

نمونه کد GitHub

همچنین می توانید نمونه های افزودنی را در GitHub پیدا کنید. شما می توانید این مخازن را فورک کنید و از کد به عنوان مرجع برای پروژه های خود استفاده کنید.