REST Resource: matters.savedQueries

Zasób: SavedQuery

Definicja zapisanego zapytania.

Aby móc korzystać z zasobów Vault, konto musi mieć wymagane uprawnienia w Vault i dostęp do sprawy. Aby uzyskać dostęp do sprawy, konto musi utworzyć sprawę, udostępnić ją lub mieć uprawnienie Wyświetlanie wszystkich spraw.

Zapis JSON
{
  "savedQueryId": string,
  "displayName": string,
  "query": {
    object (Query)
  },
  "matterId": string,
  "createTime": string
}
Pola
savedQueryId

string

Unikalny identyfikator zapisanego zapytania.

displayName

string

Nazwa zapisanego zapytania.

query

object (Query)

Parametry wyszukiwania zapisanego zapytania.

matterId

string

Tylko dane wyjściowe. Identyfikator sprawy, w której zapisane jest zapytanie. Serwer nie używa tego pola podczas tworzenia i zawsze używa identyfikatora sprawy w adresie URL.

createTime

string (Timestamp format)

Tylko dane wyjściowe. Wygenerowana przez serwer sygnatura czasowa utworzenia zapisanego zapytania.

Sygnatura czasowa w formacie RFC3339 UTC „Zulu”, z rozdzielczością nanosekundy i maksymalnie 9 cyframi po przecinku. Przykłady: "2014-10-02T15:01:23Z" i "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

Metody

create

Tworzy zapisane zapytanie.

delete

Usuwa określone zapisane zapytanie.

get

Pobiera określone zapisane zapytanie.

list

Wyświetla listę zapisanych zapytań dotyczących sprawy.