Method: matters.savedQueries.create

Tworzy zapisane zapytanie.

Żądanie HTTP

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/savedQueries

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy, w której chcesz utworzyć zapisane zapytanie.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu SavedQuery.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję SavedQuery.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.