Method: matters.savedQueries.get

Pobiera określone zapisane zapytanie.

Żądanie HTTP

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/savedQueries/{savedQueryId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy, z której chcesz pobrać zapisane zapytanie.

savedQueryId

string

Identyfikator zapisanego zapytania do pobrania.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu SavedQuery.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.