Method: matters.savedQueries.list

Wyświetla listę zapisanych zapytań dotyczących sprawy.

Żądanie HTTP

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/savedQueries

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy, dla której chcesz pobrać zapisane zapytania.

Parametry zapytania

Parametry
pageSize

integer

Maksymalna liczba zapisanych zapytań do zwrócenia.

pageToken

string

Token podziału na strony zwrócony w poprzedniej odpowiedzi. Pusty token oznacza, że trzeba zacząć od początku.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Definicja odpowiedzi dla metody ListSaveQuery.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "savedQueries": [
  {
   object (SavedQuery)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Pola
savedQueries[]

object (SavedQuery)

Lista zapisanych zapytań.

nextPageToken

string

Token strony, aby pobrać następną stronę wyników na liście. Jeśli pole jest puste, nie ma więcej zapisanych zapytań do wyświetlenia.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.