REST Resource: matters.holds.accounts

Zasób: HeldAccount

Konto objęte blokadą. Tej struktury nie można zmienić. W zależności od usługi może to być konto indywidualne lub grupa dyskusyjna Google.

Aby móc korzystać z zasobów Vault, konto musi mieć wymagane uprawnienia w Vault i dostęp do sprawy. Aby uzyskać dostęp do sprawy, konto musi utworzyć sprawę, udostępnić ją lub mieć uprawnienie Wyświetlanie wszystkich spraw.

Zapis JSON
{
  "accountId": string,
  "holdTime": string,
  "email": string,
  "firstName": string,
  "lastName": string
}
Pola
accountId

string

Identyfikator konta podany w pakiecie Admin SDK.

holdTime

string (Timestamp format)

Tylko dane wyjściowe. Termin zawieszenia konta.

Sygnatura czasowa w formacie RFC3339 UTC „Zulu”, z rozdzielczością nanosekundy i maksymalnie 9 cyframi po przecinku. Przykłady: "2014-10-02T15:01:23Z" i "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

email

string

Podstawowy adres e-mail konta. Jeśli jest używany jako dane wejściowe, ma pierwszeństwo przed accountId.

firstName

string

Tylko dane wyjściowe. Imię właściciela konta.

lastName

string

Tylko dane wyjściowe. Nazwisko właściciela konta.

Metody

create

Dodaje konto do blokady.

delete

Usuwanie konta z blokady.

list

Zawiera listę kont objętych blokadą.