Method: matters.holds.accounts.delete

Usuwanie konta z blokady.

Żądanie HTTP

DELETE https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}/accounts/{accountId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy.

holdId

string

Identyfikator blokady.

accountId

string

Identyfikator konta, które ma zostać zdjęte z blokady.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.