Method: matters.holds.accounts.list

Zawiera listę kont objętych blokadą. Może to być tylko lista poszczególnych kont objętych blokadą. Jeśli blokada obejmuje jednostkę organizacyjną, użyj pakietu Admin SDK, aby wyświetlić listę członków jednostki organizacyjnej objętej blokadą.

Żądanie HTTP

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}/accounts

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy.

holdId

string

Identyfikator blokady.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Zwraca listę kont objętych blokadą.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "accounts": [
  {
   object (HeldAccount)
  }
 ]
}
Pola
accounts[]

object (HeldAccount)

Zablokowane konta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.