Chào mừng bạn đến với API Máy ảnh hình cầu mở. API Máy ảnh hình cầu mở là một bộ lệnh được đề xuất cho nhiều máy ảnh hình cầu với Wi-Fi tích hợp sẵn. Mục tiêu là cho phép mọi ứng dụng được phát triển dựa trên API này trên bất kỳ nền tảng nào để kiểm soát mọi máy ảnh hình cầu được kết nối triển khai API này.

Hai tài liệu về API đề xuất có sẵn từ các đường liên kết ở bên trái:

  1. Hướng dẫn dành cho nhà sản xuất máy ảnh hình cầu mở – Cung cấp hướng dẫn triển khai API máy ảnh hình cầu cho các nhà sản xuất máy ảnh có Wi-Fi tích hợp.

  2. Mở thông số kỹ thuật API Máy ảnh hình cầu – Mô tả tập hợp các lệnh được đề xuất cho máy ảnh hình cầu với Wi-Fi tích hợp.