Odczytywanie kontaktów i profili domeny

Po wykonaniu czynności opisanych w artykule Przygotowywanie się do korzystania z interfejsu People API możesz odczytywać kontakty i profile w katalogu.

Poniższe przykłady kodu pokazują, jak wysłać kilka prostych żądań. Pełną listę metod znajdziesz w dokumentacji.

Wyświetl listę osób

Aby pobrać listę kontaktów i profili w katalogu domeny użytkownika, użyj tego kodu:

Protokół

GET /v1/people:listDirectoryPeople?sources=DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT&sources=DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_PROFILE&readMask=names,emailAddresses HTTP/1.1
Host: people.googleapis.com

Java

List<String> sources = new ArrayList<>();
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT");
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_PROFILE");

ListDirectoryPeopleResponse response = peopleService.people().listDirectoryPeople()
  .setSources(sources)
  .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
  .execute();

List<Person> people = response.getPeople();

Wyświetlanie listy użytkowników, którzy zmienili katalog

Java

// Initial request
List<String> sources = new ArrayList<>();
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT");
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_PROFILE");

ListDirectoryPeopleResponse fullSyncResponse = peopleService.people().listDirectoryPeople()
  .setSources(sources)
  .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
  .setRequestSyncToken(true)
  .execute();
// Fetch all the pages
while (fullSyncResponse.getNextPageToken() != null) {
 fullSyncResponse = peopleService.people().listDirectoryPeople()
   .setSources(sources)
   .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
   .setRequestSyncToken(true)
   .setPageToken(fullSyncResponse.getNextPageToken())
   .execute();
}

// Some time passes

// Fetch incremental changes using the sync token returned in the last fullSyncResponse.
try {
 ListDirectoryPeopleResponse incrementalSyncResponse = peopleService.people().listDirectoryPeople()
   .setSources(sources)
   .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
   .setSyncToken(fullSyncResponse.getNextSyncToken())
   .execute();
 for (Person person : incrementalSyncResponse.getDirectoryPeople()) {
  handlePerson(person);
 }
 
 // Fetch all the pages
 while (incrementalSyncResponse.getNextPageToken() != null) {
  incrementalSyncResponse = peopleService.people().listDirectoryPeople
    .setSources(sources)
    .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
    .setSyncToken(fullSyncResponse.getNextSyncToken())
    .setPageToken(incrementalSyncResponse.getNextPageToken())
    .execute();
  for (Person person : incrementalSyncResponse.getDirectoryPeople()) {
   handlePerson(person);
  }
 }
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 if (e.getStatusCode() == 410) {
  // Sync token expired. Make full sync request.
 }
}

void handlePerson(Person person) {
 if (person.getMetadata().getDeleted()) {
  // Handle deleted person
 } else {
  // Handle changed person
 }
}

Więcej informacji o zachowaniu synchronizacji znajdziesz w ListDirectory.

Przeszukaj katalog osób

Aby pobrać listę kontaktów i profili w katalogu domeny użytkownika pasującym do zapytania prefiksu, użyj tego kodu:

Protokół

POST /v1/people:searchDirectoryPeople?query=John&sources=DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT&sources=DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_PROFILE&readMask=names,emailAddresses HTTP/1.1
Host: people.googleapis.com

Java

List sources = new ArrayList<>();
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT");
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_PROFILE");

SearchDirectoryPeopleResponse response = peopleService.people().searchDirectoryPeople()
  .setQuery("John")
  .setSources(sources)
  .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
  .execute();

List<Person> people = response.getPeople();