Przygotuj się do korzystania z interfejsu People API

Zanim zaczniesz kodować swoją pierwszą aplikację kliencką, musisz wykonać 3 rzeczy:

  1. Załóż konto Google
  2. Tworzenie projektu
  3. Konfigurowanie aplikacji

W tym przewodniku znajdziesz informacje o tych zadaniach, o ile nie zostały jeszcze przez Ciebie wykonane.

1. Załóż konto Google

Aby utworzyć projekt w Konsoli interfejsów API Google, musisz mieć konto Google. Jeśli masz już konto, Do testów warto też mieć oddzielne konto Google.

2. Tworzenie projektu dla klienta

Zanim będzie można wysyłać żądania do interfejsu People API, musisz poinformować Google o swoim kliencie i aktywować dostęp do tego interfejsu API. Możesz to zrobić za pomocą Konsoli interfejsów API Google, aby utworzyć projekt, który jest nazwanym zbiorem ustawień i informacji o dostępie do interfejsu API, oraz zarejestrować swoją aplikację.

Aby zacząć korzystać z interfejsu People API, musisz najpierw użyć narzędzia do konfiguracji, które przeprowadzi Cię przez proces tworzenia projektu w Konsoli interfejsów API Google, włączania interfejsu API i tworzenia danych logowania.

3. Konfigurowanie aplikacji

Jeśli używasz jednego z obsługiwanych języków, rozważ użycie jednej z bibliotek klienta. Zanim zaczniesz wysyłać żądania do interfejsu API, musisz skonfigurować autoryzację.

Zapoznaj się z przykładowym kodem do szybkiego wprowadzenia, który pokazuje, jak pobrać listę kontaktów w różnych językach.