Przygotowanie do korzystania z interfejsu People API

Przed rozpoczęciem kodowania pierwszej aplikacji klienckiej musisz wykonać 3 rzeczy:

  1. Załóż konto Google
  2. Utwórz projekt
  3. Konfigurowanie aplikacji

W tym przewodniku znajdziesz omówienie tych zadań (o ile jeszcze ich nie masz).

1. Załóż konto Google

Aby utworzyć projekt w konsoli interfejsów API Google, musisz mieć konto Google. Jeśli masz już konto, to już wszystko. Możesz też użyć oddzielnego konta Google na potrzeby testowania.

2. Tworzenie projektu dla klienta

Zanim będzie można wysyłać żądania do People API, musisz poinformować Google o swoim kliencie i aktywować dostęp do interfejsu API. Aby to zrobić, musisz użyć konsoli interfejsów API Google do utworzenia projektu, czyli nazwanego zbioru ustawień i informacji o dostępie do interfejsu API, oraz zarejestrować swoją aplikację.

Aby zacząć korzystać z interfejsu People API, musisz najpierw użyć narzędzia do konfiguracji, które przeprowadzi Cię przez proces tworzenia projektu w konsoli interfejsu Google API, włączania interfejsu API i tworzenia danych logowania.

3. Konfigurowanie aplikacji

Jeśli używasz jednego z obsługiwanych języków, rozważ użycie jednej z bibliotek klienta. Przed wysłaniem żądań do interfejsu API musisz skonfigurować autoryzację.

Zapoznaj się z przykładowym krótkim kodem, który pokazuje, jak pobrać listę kontaktów w różnych językach.