Tổng quan về gói Premium

Quan trọng: Gói Google Maps Platform cao cấp không còn được cung cấp để đăng ký hoặc làm khách hàng mới.

Chào mừng bạn đến với Gói đặc biệt của Nền tảng Google Maps

Sau khi đăng ký Gói cao cấp trên Nền tảng Google Maps, bạn sẽ nhận được Thư chào mừng của Google theo địa chỉ email liên hệ mà bạn đã cung cấp. Thư chào mừng của bạn chứa những thông tin quan trọng sau đây, vì vậy, hãy đảm bảo bạn chuẩn bị sẵn thư này:

 • Mã dự án
 • Client ID
 • Bí mật ký URL riêng tư hoặc khoá mã hoá cho mã ứng dụng khách của bạn
 • Tài khoản Google

Có gì trong gói của bạn

Gói cao cấp của bạn bao gồm quyền sử dụng bộ dịch vụ của chúng tôi. Đối với mỗi API, bạn sẽ tìm thấy tài liệu đầy đủ, bao gồm cả hướng dẫn cho nhà phát triển và hướng dẫn tham khảo API.

API web Web Service API (API Dịch vụ web) SDK di động

1 API Địa điểm không đi kèm với Giấy phép theo dõi tài sản của Gói cao cấp. Nếu bạn có Giấy phép theo dõi tài sản và muốn sử dụng API Địa điểm, hãy liên hệ với nhóm Bán hàng API Google Maps.

Cấp phép API

Chúng tôi đã bật tất cả các API mà bạn mua trong dự án Google Cloud Console. Để truy cập API, hãy đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn, sau đó chọn mã dự án, bắt đầu bằng API Google Maps cho Doanh nghiệp hoặc Google Maps for Work hoặc Google Maps. Bạn sẽ thấy cả mã tài khoản và mã dự án trong Thư chào mừng.

Xác thực và uỷ quyền

Để gửi yêu cầu cho các API của chúng tôi, bạn phải xác thực ứng dụng bằng khoá API hoặc mã ứng dụng khách của bạn. Ngoài ra, các yêu cầu đối với một số API cũng đòi hỏi phải có chữ ký số.

Khóa API

Bạn có thể sử dụng khoá API để xác thực các yêu cầu gửi tới API bất kỳ của chúng tôi. Để tạo khoá, bạn sẽ dùng dự án trên Cloud Console liên kết với mã dự án của mình. Khi sử dụng khoá API, bạn có thể:

 • Quản lý tất cả API trong Cloud Console

 • Truy cập vào dữ liệu sử dụng theo thời gian thực và dữ liệu sử dụng trước đây trong 30 ngày cho ứng dụng của bạn trong Cloud Console [Các chỉ số của Nền tảng Google Maps

Client ID

Thay vì sử dụng khoá API, bạn có thể sử dụng mã ứng dụng khách để gửi yêu cầu đến bất kỳ API nào ngoại trừ các API sau: API Địa điểm, API vị trí địa lý, API đường, SDK bản đồ dành cho Android và SDK bản đồ dành cho iOS.

Bằng cách sử dụng mã khách hàng, bạn có thể:

 • Quản lý mã ứng dụng khách và truy cập vào bí mật ký URL hoặc khoá mã hoá riêng tư của bạn trong Cloud Console

 • Truy cập vào dữ liệu sử dụng theo thời gian thực và dữ liệu sử dụng trước đây trong 30 ngày cho ứng dụng của bạn trên [Chỉ số của Cloud Console

  Đối với mã ứng dụng khách, nhãn có định dạng sau sẽ được sử dụng: project_number:<YOUR_PROJECT_NUMBER>

 • Thêm thông số channel vào các yêu cầu để bạn có thể xem báo cáo sử dụng chi tiết hơn

Nơi quản lý mã ứng dụng khách trong Google Cloud Console

Chức năng quản lý mã ứng dụng khách gói cao cấp có trong Cloud Console ở cuối trang Thông tin xác thực của nền tảng Google Maps, trong mục Mã ứng dụng khách.

Vùng Mã ứng dụng khách mới trên trang Thông tin xác thực

Bạn có thể thực hiện các thao tác quản lý mã ứng dụng khách khác, bao gồm cả việc uỷ quyền URL và quản lý bí mật ký mã ứng dụng khách, trên trang Mã ứng dụng khách riêng biệt bằng cách nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa ở ngoài cùng bên phải của phần Mã ứng dụng khách.

Chữ ký số

Ngoài khoá API hoặc mã ứng dụng khách, các yêu cầu đối với một số API cũng cần có chữ ký số duy nhất để truy cập vào hạn mức và các tính năng của Gói cao cấp. Bạn có thể tạo chữ ký số bằng bí mật ký URL riêng tư hoặc khoá mã hoá, được cung cấp trong thư Chào mừng (và có sẵn trong Cloud Console). Cụ thể, bạn cần sử dụng chữ ký số nếu sử dụng:

 • Mã ứng dụng khách với API dịch vụ web, API tĩnh của Maps hoặc API tĩnh của Chế độ xem đường phố

 • Khoá API với API tĩnh của Maps hoặc API tĩnh của Chế độ xem đường phố

Thông tin khác

Để biết hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng khoá API hoặc mã ứng dụng khách cũng như cách tạo chữ ký số, hãy xem bài viết Tổng quan về việc xác thực gói cao cấp.

Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn có câu hỏi về Nền tảng Google Maps, hãy xem các câu hỏi thường gặp (FAQ):

Nhận trợ giúp

Là khách hàng sử dụng Gói đặc biệt của Nền tảng Google Maps, bạn có thể truy cập Cloud Console. Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ hỗ trợ cũng như truy cập vào các công cụ và tài nguyên độc quyền. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Tài nguyên và dịch vụ hỗ trợ của Nền tảng Google Maps.