Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng API năng lượng mặt trời.
Tạo tài khoản, tạo khoá API và bắt đầu xây dựng.
Tìm hiểu thêm về dữ liệu API năng lượng mặt trời và các trường hợp sử dụng.
Tìm hiểu về đường quét, bức xạ và bức xạ mặt trời, sự cách ly, thông lượng và nhiều thông tin khác.
Khám phá các điểm cuối của chúng tôi bằng hình ảnh hoặc sử dụng lại mã.
Tìm hiểu về các cải tiến mới nhất cho API năng lượng mặt trời.
Khám phá mức độ bao phủ của API năng lượng mặt trời trên toàn cầu.
Nhận thông tin chi tiết về vị trí, kích thước và tiềm năng về năng lượng mặt trời của một toà nhà.
Nhận thông tin thô về năng lượng mặt trời cho một khu vực xung quanh một vị trí.
Di chuyển các ứng dụng hiện có để sử dụng API năng lượng mặt trời trên Nền tảng Google Maps.
Xem tài liệu tham khảo API REST và gRPC của năng lượng mặt trời.

Trợ giúp và hỗ trợ

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.