Chất gây ô nhiễm

Chất gây ô nhiễm là gì?

Chất ô nhiễm là các hạt và khí trong không khí có nồng độ cao có thể gây hại cho sức khoẻ con người.

Các chất gây ô nhiễm được báo cáo

API Chất lượng không khí hỗ trợ những chất gây ô nhiễm phổ biến nhất.

Thông tin về các chất gây ô nhiễm bao gồm:

  • Chất gây ô nhiễm chủ yếu
  • Nồng độ
  • Nguồn và hiệu ứng
Tên hiển thị Tên đầy đủ Đơn vị được đo
co CO (Colombia) Khí CO ppb
Benzene C6H6 Benzen μg/m3
bò đực OX Chất oxy hóa quang hóa ppb
o3 3 Ôzôn ppb
nh3 NH3 Amoniac ppb
Hydrocarbon không có metan HCM Hydrocacbon không có metan ppb
no KHÔNG NÊN Nitơ monoxit ppb
Oxit nitơ NOX Nitơ oxit ppb
no2 NO2 Nitơ điôxít ppb
p25 P25 Hạt bụi mịn (<2,5μm) μg/m3
pm10 PM10 Lượng bụi mịn có thể hít phải (<10μm) μg/m3
so2 SO2 Lưu huỳnh dioxit ppb
Sự giảm phát thải lưu huỳnh tổng số lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRS) Tổng lượng lưu huỳnh đã giảm μg/m3