Đề xuất về y tế

Đề xuất về sức khoẻ là gì?

Đề xuất về sức khoẻ là lời khuyên về sức khoẻ và các hành động được đề xuất cho điều kiện chất lượng không khí hiện tại.

Những đề xuất này được điều chỉnh cho phù hợp với dân số chung, cũng như 6 nhóm dân số và nhóm có nguy cơ nhạy cảm hơn với các chất gây ô nhiễm so với cộng đồng nói chung.

Quần thể được hỗ trợ

Dân số Nội dung mô tả
Dân số chung Không có độ nhạy cụ thể.
Người cao tuổi Người về hưu và những người lớn hơn dân số chung.
Bệnh phổi Các vấn đề liên quan đến hô hấp và bệnh hen suyễn.
Bệnh tim Bệnh tim và hệ tuần hoàn.
Vận động viên Thể thao và các hoạt động cường độ cao khác ngoài trời.
Phụ nữ mang thai Phụ nữ ở tất cả các giai đoạn mang thai.
Thiếu nhi Nhóm dân số nhỏ tuổi bao gồm: trẻ em, trẻ mới biết đi và trẻ sơ sinh.