Câu hỏi thường gặp về API xác thực địa chỉ

Có giới hạn số lượng yêu cầu trên API không?

API xác thực địa chỉ có giới hạn tốc độ mặc định là 6.000 truy vấn mỗi phút (QPM). Hãy xem Giới hạn sử dụng và thanh toán để biết thêm thông tin.

API Xác thực địa chỉ có được chứng nhận CASS không?

United States Postal Service® (USPS®)1 duy trì Hệ thống hỗ trợ về độ chính xác của mã hoá (CASSTM) để hỗ trợ và chứng nhận các nhà cung cấp dịch vụ xác thực địa chỉ. API xác thực địa chỉ là một dịch vụ CASS được chứng nhậnTM mà bạn có thể tuỳ ý sử dụng trong quy trình xác thực địa chỉ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xác thực địa chỉ.


  1. Google Maps Platform là Bên được cấp phép không độc quyền của Hoa Kỳ Postal Service®. (Các) nhãn hiệu sau thuộc sở hữu của United States Postal Service® và được sử dụng với sự cho phép: United States Postal Service®, CASSTM, CASS khóaTM.