Metoda tworzenia listy oczekujących

Klient prosi o utworzenie wpisu na liście oczekujących. Backend partnera tworzy wpis listy oczekujących dla żądanego sprzedawcy, usługi, rozmiaru grupy i użytkownika. Partner musi zwracać identyfikator wpisu z listy oczekujących po powodzeniu lub błąd logiki biznesowej (np. gdy liczba członków przekracza maksymalną dozwoloną wartość lub gdy lista oczekujących jest pełna itp.). Nieoczekiwany błąd powinien być zwracany za pomocą standardowych kodów stanu HTTP.

Wyślij prośbę

Utwórz żądanie listy oczekujących

Wartość zwrotu

Utworzenie odpowiedzi oczekującej


// Request for a user to join the waitlist.
//
// Reserve with Google may retry REST HTTP requests if no response is
// received. If the exact same CreateWaitlistEntry is received a second time,
// then the same CreateWaitlistResponse must be returned. A second waitlist
// entry must not be created.
message CreateWaitlistEntryRequest {
 // Required. Partner-provided ID for the merchant.
 string merchant_id = 1;

 // Required. Partner-provided ID for the service.
 string service_id = 2;

 // Required. The party size requested for the waitlist entry.
 int32 party_size = 3;

 // Required. Personal information of the user joining the waitlist.
 UserInformation user_information = 4;

 // A string from the user which contains any special requests or additional
 // information that they would like to notify the merchant about.
 // This will be populated when the user submits an additional request to
 // Reserve with Google. The partner can disable this functionality at the
 // service level by setting supports_additional_request to false in the
 // service feed.
 string additional_request = 5;

 // Required. Used to differentiate retries from separate requests. If the
 // exact same CreateWaitlistEntry is received a second time, (including
 // idempotency_token) then the same CreateWaitlistResponse must be returned.
 string idempotency_token = 6;
}

// Response for the CreateWaitlistEntry RPC with the waitlist entry ID or any
// failing business logic information.
message CreateWaitlistEntryResponse {
 // Unique partner-provided ID for the newly created entry in the waitlist.
 // Required if the waitlist entry was created successfully. Unique for all
 // time.
 string waitlist_entry_id = 1;

 WaitlistBusinessLogicFailure waitlist_business_logic_failure = 2;
}