Omówienie interfejsu Google Keep API

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Google Keep API to interfejs API typu REST używany do tworzenia aplikacji, które umożliwiają administratorom firm zarządzanie notatkami Google Keep. Obejmuje to tworzenie, wyświetlanie, usuwanie i pobieranie załączników oraz modyfikowanie uprawnień notatki. Przykładem użycia API może być rozwiązanie problemów wykrytych przez oprogramowanie brokerskie zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB). Jeśli na przykład oprogramowanie CASB zidentyfikowało notatkę z informacjami poufnymi, interfejs Google Keep API może posłużyć do ograniczenia uprawnień do tej notatki, a nawet jej usunięcia.

Dalsze kroki

  • Więcej informacji o programowaniu z użyciem interfejsów Google Workspace API, w tym dotyczących uwierzytelniania i autoryzacji, znajdziesz w artykule Pierwsze kroki jako programista Workspace.

  • Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować i uruchomić prostą aplikację API Google Keep, przeczytaj wprowadzenie.