Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dodawanie logowania przez Google do aplikacji na iOS lub macOS

Podstawowa integracja obejmuje tylko kilka kroków. Najpierw skonfiguruj projekt w konsoli interfejsu Google API.

Następnie dodaj GIDSignInButton do swojego układu.

Na koniec połącz przycisk (za pomocą metody IBAction lub podobnej) z metodą wywołującą signInWithConfiguration:presentingViewController:callback:.

Swift

 GIDSignIn.sharedInstance.signIn(
  with: signInConfig,
  presenting: self
) { user, error in
  guard error == nil else { return }
  guard let user = user else { return }

  // Your user is signed in!
} 

Objective-C

 [GIDSignIn.sharedInstance
  signInWithConfiguration:signInConfig
  presentingViewController:self
          callback:^(GIDGoogleUser * _Nullable user,
               NSError * _Nullable error) {
   if (error) { return; }
   if (user == nil) { return; }

  // Your user is signed in!
}]; 

Do tej podstawowej integracji możesz dodać funkcje, takie jak uwierzytelnianie za pomocą backendu i autoryzacja OAuth 2.0 umożliwiające dostęp do interfejsów API Google.

Z naszego przewodnika dla programistów dowiesz się, jak zacząć z niego korzystać. Możesz też odwiedzić nasze repozytorium GitHub, aby zobaczyć przykładowy kod, przesłać raport o błędzie lub prośbę o dodanie funkcji albo przesłać żądanie pull.