Zakresy OAuth 2.0 dla interfejsów API Google

Ten dokument zawiera listę zakresów OAuth 2.0, których może wymagać żądanie dostępu do interfejsów API Google (w zależności od wymaganego poziomu dostępu). Zakresy wrażliwe muszą być sprawdzone przez Google, a na stronie konfiguracji ekranu zgody OAuth w konsoli Google Cloud Platform (GCP) musi być wskaźnik wrażliwy. Wiele zakresów się pokrywa, dlatego najlepiej jest używać zakresów, które nie są poufne. Informacje na temat wymagań dotyczących każdej metody znajdziesz w dokumentacji dokumentacji API.

AI Platform Training & Prediction API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google

Access Approval API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Access Context Manager API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Ad Exchange Buyer API II, wersja 2 beta1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/adexchange.buyer Zarządzaj konfiguracją konta kupującego w Ad Exchange

AdMob API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly Zobacz swoje dane AdMob
https://www.googleapis.com/auth/admob.report Zobacz swoje dane AdMob

AdSense Host API, wersja 4.1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/adsensehost Wyświetlaj dane hosta AdSense i powiązane konta oraz zarządzaj nimi

Admin SDK API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/admin.reports.audit.readonlyWyświetlanie raportów kontrolnych dotyczących domeny G Suite
https://www.googleapis.com/auth/admin.reports.usage.readonlyWyświetlanie raportów użytkowania domeny G Suite

Admin SDK API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransferWyświetlanie transferów danych między użytkownikami w organizacji i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransfer.readonlyWyświetlanie transferów danych między użytkownikami w organizacji

Admin SDK API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printersWykrywanie, dodawanie, edytowanie i trwałe usuwanie drukarek, z których Twoja organizacja może korzystać w Chrome
https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printers.readonlyWykrywanie drukarek, z których Twoja organizacja może korzystać w Chrome
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.customerWyświetlanie informacji na temat klientów i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.customer.readonlyWyświetlanie informacji na temat klientów
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.chromeosWyświetlanie metadanych urządzeń z Chrome OS i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.chromeos.readonlyWyświetlanie metadanych urządzeń z Chrome OS
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.mobileWyświetlanie metadanych urządzeń przenośnych i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.mobile.actionZarządzanie urządzeniami mobilnymi przy użyciu zadań administracyjnych
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.mobile.readonlyWyświetlanie metadanych urządzeń przenośnych
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.domainWyświetlanie sposobów dodawania domen dla klientów i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.domain.readonlyWyświetlanie domen powiązanych z klientami
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.groupWyświetlanie obsługiwania grup w swojej domenie i zarządzanie nim
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.memberWyświetlanie subskrypcji grup w Twojej domenie i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.member.readonlyWyświetlanie subskrypcji grup w Twojej domenie
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.readonlyWyświetlanie grup w domenie
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.orgunitWyświetlanie jednostek organizacyjnych w domenie i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.orgunit.readonlyWyświetlanie jednostek organizacyjnych w domenie
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.resource.calendarWyświetlanie i zarządzanie zasobami kalendarza w swojej domenie
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.resource.calendar.readonlyWyświetlanie zasobów kalendarza w swojej domenie
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.rolemanagementZarządzanie rolami delegowanego administratora domeny
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.rolemanagement.readonlyWyświetlanie ról delegowanego administratora domeny
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userWyświetlanie dodawania użytkowników w domenie i zarządzanie nim
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.aliasWyświetlanie aliasów użytkowników domeny i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.alias.readonlyWyświetlanie aliasów użytkowników domeny
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonlyWyświetlanie informacji o użytkownikach w Twojej domenie
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.securityZarządzanie uprawnieniami dostępu do danych dla użytkowników w domenie
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userschemaWyświetlanie sposobów dodawania schematów użytkowników w Twojej domenie i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userschema.readonlyWyświetlanie schematów użytkowników w Twojej domenie
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Analytics Reporting API, wersja 4.

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/analytics Wyświetlaj dane Google Analytics i zarządzaj nimi
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly Zobacz i pobierz swoje dane Google Analytics

Android Management API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement Zarządzaj urządzeniami i aplikacjami z Androidem dla swoich klientów

Apigee API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

App Engine Admin API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/appengine.adminWyświetlanie aplikacji utworzonych lub hostowanych w Google App Engine i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google

Apps Script API, wersja 1

Zakresy
https://mail.google.com/Odczytywanie, tworzenie, wysyłanie i trwałe usuwanie wszystkich e-maili z Gmaila
https://www.google.com/calendar/feedsPrzeglądaj, edytuj i trwale usuwaj wszystkie kalendarze, do których masz dostęp w Kalendarzu Google
https://www.google.com/m8/feedsPrzeglądanie, edytowanie i trwałe usuwanie Twoich kontaktów
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.groupWyświetlanie obsługiwania grup w swojej domenie i zarządzanie nim
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userWyświetlanie dodawania użytkowników w domenie i zarządzanie nim
https://www.googleapis.com/auth/documentsPrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich dokumentów z Dokumentów Google
https://www.googleapis.com/auth/drivePrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich plików na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/formsWyświetlanie formularzy na Dysku Google i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonlyWyświetlanie formularzy, w których została zainstalowana ta aplikacja, oraz zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/groupsWyświetlanie Grup dyskusyjnych Google i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/script.deploymentsTworzenie i aktualizowanie wdrożeń Google Apps Script
https://www.googleapis.com/auth/script.deployments.readonlyWyświetlanie wdrożeń Google Apps Script
https://www.googleapis.com/auth/script.metricsWyświetlanie statystyk projektów Google Apps Script
https://www.googleapis.com/auth/script.processesWyświetlanie procesów Google Apps Script
https://www.googleapis.com/auth/script.projectsTworzenie i aktualizowanie projektów Google Apps Script
https://www.googleapis.com/auth/script.projects.readonlyWyświetlanie projektów Google Apps Script
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheetsPrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich arkuszy kalkulacyjnych z Arkuszy Google
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailWyświetlanie podstawowego adresu e-mail Twojego konta Google

BigQuery API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/bigqueryWyświetlanie danych z Google BigQuery i zarządzanie nimi oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/bigquery.insertdataWstawianie danych do Google BigQuery
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.full_controlZarządzanie danymi i uprawnieniami z Cloud Storage oraz wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_onlyWyświetlanie danych w Google Cloud Storage
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_writeZarządzanie danymi w Google Cloud Storage i sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

BigQuery Connection API, wersja 1 beta1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/bigqueryWyświetlanie danych z Google BigQuery i zarządzanie nimi oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

BigQuery Data Transfer API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/bigqueryWyświetlanie danych z Google BigQuery i zarządzanie nimi oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google

BigQuery Reservation API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/bigqueryWyświetlanie danych z Google BigQuery i zarządzanie nimi oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Binary Authorization API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

API Bloggera, wersja 3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/bloggerZarządzanie kontem w Bloggerze
https://www.googleapis.com/auth/blogger.readonlyWyświetlanie Twojego konta w Bloggerze

Books API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/books Zarządzaj swoimi książkami

Calendar API, v3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/calendar Przeglądaj, edytuj, udostępniaj i trwale usuwaj wszystkie kalendarze, do których masz dostęp za pomocą Kalendarza Google
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events Przeglądaj i edytuj wydarzenia we wszystkich swoich kalendarzach
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.readonly Wyświetlaj wydarzenia we wszystkich swoich kalendarzach
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly Zobacz i pobierz dowolny kalendarz, do którego masz dostęp za pomocą Kalendarza Google
https://www.googleapis.com/auth/calendar.settings.readonly Wyświetl ustawienia kalendarza

Interfejs API Campaign Managera 360, wersja 4

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/ddmconversions Zarządzaj konwersjami DoubleClick Digital Marketing
https://www.googleapis.com/auth/dfareporting Wyświetlaj raporty DoubleClick for Advertisers i zarządzaj nimi
https://www.googleapis.com/auth/dfatrafficking Wyświetlaj kampanie reklam displayowych w usłudze DoubleClick Campaign Manager (DCM) i zarządzaj nimi

Cloud Asset API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Bigtable Admin API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/bigtable.adminAdministrowanie tabelami i klastrami w Cloud BigTable
https://www.googleapis.com/auth/bigtable.admin.clusterAdministrowanie klastrami w systemie BigTable w chmurze
https://www.googleapis.com/auth/bigtable.admin.instanceAdministrowanie klastrami w systemie BigTable w chmurze
https://www.googleapis.com/auth/bigtable.admin.tableAdministrowanie tabelami w Cloud BigTable
https://www.googleapis.com/auth/cloud-bigtable.adminAdministrowanie tabelami i klastrami w Cloud BigTable
https://www.googleapis.com/auth/cloud-bigtable.admin.clusterAdministrowanie klastrami w systemie BigTable w chmurze
https://www.googleapis.com/auth/cloud-bigtable.admin.tableAdministrowanie tabelami w Cloud BigTable
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google

Cloud Billing API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-billingWyświetlanie kont rozliczeniowych Google Cloud Platform i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/cloud-billing.readonlyWyświetlanie kont rozliczeniowych Google Cloud Platform
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Build API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Composer API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud DNS API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/ndev.clouddns.readonlyPrzeglądanie Twoich rejestrów DNS na serwerze DNS usługi Google Cloud
https://www.googleapis.com/auth/ndev.clouddns.readwritePrzeglądanie Twoich rejestrów DNS na serwerze DNS usługi Google Cloud oraz zarządzanie nimi

Cloud Data Loss Prevention (DLP) API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Dataproc API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Datastore API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/datastoreWyświetlanie Twoich danych w Google Cloud Datastore i zarządzanie nimi

Cloud Debugger API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud_debuggerUżywanie Stackdriver Debugger

Cloud Deployment Manager V2 API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/ndev.cloudmanPrzeglądanie zasobów zarządzania i informacji o stanie wdrożenia w Google Cloud Platform oraz zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/ndev.cloudman.readonlyPrzeglądanie zasobów zarządzania i informacji o stanie wdrożenia w Google Cloud Platform

Cloud Filestore API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Firestore API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/datastoreWyświetlanie Twoich danych w Google Cloud Datastore i zarządzanie nimi

Cloud Healthcare API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Identity API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-identity.devices.lookupWyświetlanie szczegółowych informacji o urządzeniu
https://www.googleapis.com/auth/cloud-identity.groupsWyświetlanie, modyfikowanie, tworzenie i usuwanie dostępnych grup Cloud Identity, w tym członków każdej z nich
https://www.googleapis.com/auth/cloud-identity.groups.readonlyWyświetlanie dostępnych grup Cloud Identity, w tym ich członków i adresów e-mail
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Identity-Aware Proxy API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Key Management Service (KMS) API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloudkmsWyświetlanie kluczy i tajnych kluczy przechowywanych w Cloud Key Management Service i zarządzanie nimi

Cloud Life Sciences API, wersja 2 beta

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Logging API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/logging.adminAdministrowanie danymi logu dotyczącymi Twoich projektów
https://www.googleapis.com/auth/logging.readWyświetlanie danych logu dotyczących Twoich projektów
https://www.googleapis.com/auth/logging.writePrzesyłanie danych logu dotyczących Twoich projektów

Cloud Monitoring API, wersja 3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/monitoringWyświetlanie i zapisywanie danych monitorowania wszystkich projektów związanych chmurą i interfejsami API – zarówno Google, jak i innych firm
https://www.googleapis.com/auth/monitoring.readWyświetlanie danych monitorowania dla wszystkich projektów Google Cloud i innych firm
https://www.googleapis.com/auth/monitoring.writePublikowanie danych pomiarów w projektach Google Cloud

Cloud Natural Language API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-languageStosowanie modeli systemów uczących się do odkrywania struktury i znaczenia tekstu
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud OS Login API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/computeWyświetlanie zasobów Google Compute Engine i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/compute.readonlyWyświetlanie zasobów Google Compute Engine

Cloud Profiler API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/monitoringWyświetlanie i zapisywanie danych monitorowania wszystkich projektów związanych chmurą i interfejsami API – zarówno Google, jak i innych firm
https://www.googleapis.com/auth/monitoring.writePublikowanie danych pomiarów w projektach Google Cloud

Cloud Pub/Sub API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/pubsubWyświetlanie tematów oraz subskrypcji typu Pub/Sub i zarządzanie nimi

Cloud Resource Manager API, wersja 3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google

Cloud Runtime Configuration API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloudruntimeconfigZarządzanie konfiguracją środowiska wykonawczego usług Google Cloud Platform

Cloud SQL Admin API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/sqlservice.adminZarządzanie wystąpieniami usługi Google SQL

Cloud Scheduler API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Search API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search Indeksuj i udostępniaj dane swojej organizacji za pomocą Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.debug Indeksuj i udostępniaj dane swojej organizacji za pomocą Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.indexing Indeksuj i udostępniaj dane swojej organizacji za pomocą Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.query Przeszukaj dane swojej organizacji w indeksie Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.settings Indeksuj i udostępniaj dane swojej organizacji za pomocą Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.settings.indexing Indeksuj i udostępniaj dane swojej organizacji za pomocą Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.settings.query Indeksuj i udostępniaj dane swojej organizacji za pomocą Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.stats Indeksuj i udostępniaj dane swojej organizacji za pomocą Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.stats.indexing Indeksuj i udostępniaj dane swojej organizacji za pomocą Cloud Search

Cloud Shell API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Source Repositories API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/source.full_controlZarządzanie repozytoriami kodów źródłowych
https://www.googleapis.com/auth/source.read_onlyWyświetlanie zawartości repozytoriów kodów źródłowych
https://www.googleapis.com/auth/source.read_writeZarządzanie zawartością repozytoriów kodów źródłowych

Cloud Spanner API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/spanner.adminAdministrowanie bazami danych Spanner
https://www.googleapis.com/auth/spanner.dataWyświetlanie zawartości baz danych Spanner i zarządzanie nimi

Cloud Speech-to-Text API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Storage JSON API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform Wyświetlaj swoje dane w usługach Google Cloud Platform i zarządzaj nimi
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-only Wyświetlaj swoje dane w usługach Google Cloud Platform
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.full_control Zarządzaj swoimi danymi i uprawnieniami w Google Cloud Storage
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only Wyświetl swoje dane w Google Cloud Storage
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_write Zarządzaj swoimi danymi w Google Cloud Storage

Cloud Tasks API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Testing API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google

Cloud Text-to-Speech API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud ToolsResult API, wersja 1 beta3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Trace API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/trace.appendZapisywanie danych śledzenia projektu lub aplikacji

Cloud Translation API, wersja 3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-translationTłumaczenie tekstu z jednego języka na inny za pomocą Tłumacza Google

Cloud Video Intelligence API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Vision API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-visionStosowanie modeli systemów uczących się do analizowania obrazów i przypisywania im etykiet

Compute Engine API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/computeWyświetlanie zasobów Google Compute Engine i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/compute.readonlyWyświetlanie zasobów Google Compute Engine
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.full_controlZarządzanie danymi i uprawnieniami z Cloud Storage oraz wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_onlyWyświetlanie danych w Google Cloud Storage
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_writeZarządzanie danymi w Google Cloud Storage i sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Content API for Shopping, wersja 2.1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/content Zarządzaj listami produktów i kontami w Zakupach Google

Dataflow API, wersja 1b3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/computeWyświetlanie zasobów Google Compute Engine i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/compute.readonlyWyświetlanie zasobów Google Compute Engine
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailWyświetlanie podstawowego adresu e-mail Twojego konta Google

Drive Activity API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/drive.activity Wyświetlaj i dodawaj do rejestru aktywności plików na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/drive.activity.readonly Wyświetl rejestr aktywności plików na Dysku Google

Enterprise License Manager API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/apps.licensing Przeglądaj licencje G Suite dla swojej domeny i zarządzaj nimi

Error Reporting API, wersja 1 beta1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Fact Check Tools API, v1alpha1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailWyświetlanie podstawowego adresu e-mail Twojego konta Google

Firebase Cloud Messaging API, v1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/firebase.messagingWysyłanie wiadomości i zarządzanie subskrypcjami wiadomości w aplikacjach Firebase
Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/firebase Wyświetlaj wszystkie dane i ustawienia Firebase i zarządzaj nimi

Interfejs API zarządzania Firebase, wersja 1, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/firebaseWyświetlanie wszystkich danych i ustawień Firebase oraz administrowanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/firebase.readonlyWyświetlanie wszystkich danych i ustawień Firebase

Interfejs API reguł Firebase, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/firebaseWyświetlanie wszystkich danych i ustawień Firebase oraz administrowanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/firebase.readonlyWyświetlanie wszystkich danych i ustawień Firebase

Fitness API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.readGoogle Fit umożliwia wyświetlanie i przechowywanie danych o aktywności fizycznej
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.writeDodawanie do Google Fit danych o Twojej aktywności fizycznej
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.readWyświetlanie informacji o poziomie glukozy we krwi w Google Fit. Udzielam Google zgody na udostępnianie tej aplikacji informacji o moim poziomie glukozy we krwi.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.writeDodawanie do Google Fit informacji o poziomie glukozy we krwi. Udzielam Google zgody na używanie w tej aplikacji danych o moim poziomie glukozy we krwi.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.readWyświetlanie informacji o ciśnieniu krwi w Google Fit. Udzielam Google zgody na udostępnianie tej aplikacji informacji o moim ciśnieniu krwi.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.writeDodawanie do Google Fit informacji o ciśnieniu krwi. Pozwalam Google na używanie w tej aplikacji danych o moim ciśnieniu krwi.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.readWyświetlanie informacji o pomiarach ciała w Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.writeDodawanie informacji o pomiarach Twojego ciała do Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.readWyświetlanie informacji o temperaturze ciała w Google Fit. Udzielam Google zgody na udostępnianie tej aplikacji informacji o mojej temperaturze ciała.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.writeDodawanie do Google Fit informacji o temperaturze ciała. Udzielam Google zgody na używanie w tej aplikacji informacji o temperaturze mojego ciała.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.heart_rate.readWyświetlanie informacji o tętnie w Google Fit. Udzielam Google zgody na udostępnianie tej aplikacji informacji o moim tętnie.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.heart_rate.writeDodawanie do Google Fit informacji o tętnie. Udzielam Google zgody na używanie w tej aplikacji informacji o moim tętnie.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.readGoogle Fit umożliwia wyświetlanie danych o prędkości i dystansach
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.writeDodawanie do Twoich danych o lokalizacji w Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.readGoogle Fit umożliwia wyświetlanie informacji żywieniowych
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.writeDodawanie do Google Fit informacji żywieniowych
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.readWyświetlanie informacji o saturacji krwi tlenem w Google Fit. Udzielam Google zgody na udostępnianie tej aplikacji informacji o mojej saturacji krwi tlenem.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.writeDodawanie do Google Fit informacji o saturacji tlenem. Pozwalam Google na używanie w tej aplikacji danych o mojej saturacji tlenem.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.readWyświetlanie informacji o stanie zdrowia reprodukcyjnego w Google Fit. Udzielam Google zgody na udostępnianie tej aplikacji informacji o moim zdrowiu reprodukcyjnym.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.writeDodawanie do Google Fit informacji o zdrowiu reprodukcyjnym. Pozwalam Google na używanie w tej aplikacji danych o moim zdrowiu reprodukcyjnym.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.sleep.readWyświetlanie Twoich dane snu w Google Fit. Udzielam Google zgody na udostępnianie tej aplikacji informacji o moim śnie.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.sleep.writeDodawanie do Google Fit informacji o śnie. Udzielam Google zgody na używanie w tej aplikacji informacji o moim śnie.

Interfejs API Genomics, wersja 2al1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/genomicsWyświetlanie danych Genomics i zarządzanie nimi

Gmail API, wersja 1

Zakresy
https://mail.google.com/Odczytywanie, tworzenie, wysyłanie i trwałe usuwanie wszystkich e-maili z Gmaila
https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.action.composeZarządzanie wersjami roboczymi i wysyłanie e-maili w trakcie korzystania z dodatku
https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.message.actionWyświetlanie e-maili w trakcie korzystania z dodatku
https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.message.metadataWyświetlanie metadanych wiadomości e-mail, gdy dodatek jest uruchomiony
https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.message.readonlyWyświetlanie e-maili, gdy dodatek jest uruchomiony
https://www.googleapis.com/auth/gmail.composeZarządzanie kopiami roboczymi i wysyłanie e-maili
https://www.googleapis.com/auth/gmail.insertDodawanie e-maili do skrzynki pocztowej w Gmailu
https://www.googleapis.com/auth/gmail.labelsWyświetlanie i edytowanie Twoich etykiet e-maili
https://www.googleapis.com/auth/gmail.metadataWyświetlanie metadanych wiadomości e-mail, takich jak etykiety i nagłówki, ale nie ich treści
https://www.googleapis.com/auth/gmail.modifyCzytanie, tworzenie i wysyłanie e-maili z konta Gmail
https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonlyWyświetlanie e-maili i ustawień
https://www.googleapis.com/auth/gmail.sendWysyłanie e-maili w Twoim imieniu
https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basicWyświetlanie, edytowanie, tworzenie lub modyfikowanie ustawień i filtrów poczty e-mail w Gmailu
https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharingZarządzanie poufnymi ustawieniami poczty, w tym pozwoleniami na dostęp do konta

Interfejs API Google Analytics, 3.

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/analytics Wyświetlaj dane Google Analytics i zarządzaj nimi
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit Edytuj jednostki zarządzania Google Analytics
https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users Zarządzaj użytkownikami konta Google Analytics za pomocą adresów e-mail
https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users.readonly Wyświetl uprawnienia użytkowników Google Analytics
https://www.googleapis.com/auth/analytics.provision Utwórz nowe konto Google Analytics wraz z domyślną usługą i widokiem
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly Wyświetl swoje dane Google Analytics
https://www.googleapis.com/auth/analytics.user.deletion Zarządzaj żądaniami usunięcia użytkowników Google Analytics

Google Chat API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/chat.deleteUsuwanie rozmów i pokoi oraz odbieranie dostępu do powiązanych plików w Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.membershipsWyświetlanie, dodawanie i usuwanie uczestników rozmowy w Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.appDodawanie siebie do rozmowy w Google Chat i usuwanie siebie z rozmowy
https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonlyWyświetlanie uczestników rozmów w Google Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.messagesWyświetlanie, tworzenie, wysyłanie, aktualizowanie i usuwanie wiadomości oraz dodawanie, wyświetlanie i usuwanie reakcji na wiadomości.
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.createTworzenie i wysyłanie wiadomości w usłudze Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactionsWyświetlaj, dodawaj i usuwaj reakcje na wiadomości w Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.createDodawanie reakcji na wiadomości w Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.readonlyWyświetlanie reakcji na wiadomości w Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonlyWyświetlanie wiadomości i reakcji w Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.spacesTworzenie rozmów i pokoi oraz wyświetlanie i aktualizowanie metadanych (w tym ustawień historii) w Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.createTworzenie nowych rozmów w Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonlyWyświetlanie czatu i pokoi w Google Chat

Interfejs API Classroom, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/classroom.announcementsWyświetlanie ogłoszeń w Google Classroom i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/classroom.announcements.readonlyWyświetlanie ogłoszeń w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursesWyświetlanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie na stałe Twoich zajęć w usłudze Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses.readonlyWyświetlanie zajęć w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.meWyświetlanie, tworzenie i edytowanie elementów kursu, np. projektów, pytań i ocen
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me.readonlyWyświetlanie zadań i ocen na zajęciach w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.studentsZarządzanie zadaniami i ocenami uczniów na zajęciach w Google Classroom, na których uczysz oraz wyświetlanie zadań i ocen na zajęciach, którymi administrujesz
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students.readonlyWyświetlanie zadań i ocen uczniów na zajęciach Google Classroom, na których uczysz lub którymi zarządzasz
https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterialsWyświetlanie, edytowanie i tworzenie materiałów do zadań w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterials.readonlyWyświetlanie wszystkich materiałów do zadań na zajęcia w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.guardianlinks.me.readonlyWyświetlanie opiekunów w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.guardianlinks.studentsWyświetlanie opiekunów uczniów w klasach Google Classroom i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/classroom.guardianlinks.students.readonlyWyświetlanie opiekunów uczniów na zajęciach w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.emailsWyświetlanie adresów e-mail osób z Twoich zajęć
https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.photosWyświetlanie zdjęć profilowych osób z Twoich zajęć
https://www.googleapis.com/auth/classroom.push-notificationsOtrzymywanie powiadomień związanych z danymi w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.rostersZarządzanie rozkładami zajęć w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters.readonlyWyświetlanie rozkładów zajęć w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.student-submissions.me.readonlyWyświetlanie zadań i ocen na zajęciach w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.student-submissions.students.readonlyWyświetlanie zadań i ocen uczniów na zajęciach Google Classroom, na których uczysz lub którymi zarządzasz
https://www.googleapis.com/auth/classroom.topicsWyświetlanie, tworzenie i edytowanie tematów w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.topics.readonlyWyświetlanie tematów w Google Classroom

Google Cloud Data Catalog API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Interfejs Google Cloud Memorystore for Redis API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Google Docs API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/documentsPrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich dokumentów z Dokumentów Google
https://www.googleapis.com/auth/documents.readonlyPrzeglądanie wszystkich Twoich dokumentów z Dokumentów Google
https://www.googleapis.com/auth/drivePrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich plików na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/drive.fileWyświetlanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie tylko określonych plików na Dysku Google używanych w tej aplikacji
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonlyPrzeglądaj i pobieraj wszystkie swoje pliki na Dysku Google

Google Drive API, v3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/drivePrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich plików na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/drive.appdataWyświetlanie i tworzenie na Dysku Google danych konfiguracyjnych tej aplikacji oraz usuwanie ich
https://www.googleapis.com/auth/drive.fileWyświetlanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie tylko określonych plików na Dysku Google używanych w tej aplikacji
https://www.googleapis.com/auth/drive.metadataWyświetlanie metadanych plików na Dysku Google i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonlyWyświetlanie informacji o Twoich plikach na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonlyWyświetlanie zdjęć, filmów i albumów ze Zdjęć Google
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonlyPrzeglądaj i pobieraj wszystkie swoje pliki na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/drive.scriptsModyfikowanie skryptów Google Apps Script & zachowania

Google Identity Toolkit API, v3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform Wyświetlaj swoje dane w usługach Google Cloud Platform i zarządzaj nimi
https://www.googleapis.com/auth/firebase Wyświetlaj wszystkie dane i ustawienia Firebase i zarządzaj nimi

Google OAuth2 API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailWyświetlanie podstawowego adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profileWyświetlanie Twoich prywatnych informacji, w tym udostępnionych przez Ciebie publicznie
OpenIDPowiązanie informacji na Twój temat z Twoimi danymi osobowymi dostępnymi w Google

Google Play Android Developer API, wersja 3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher Wyświetlaj swoje konto programisty w Google Play i zarządzaj nim

Interfejs Google Play Custom App Publishing API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher Przeglądaj swoje konto programisty w Google Play i zarządzaj nim

Interfejs Google Play EMM API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise Zarządzaj firmowymi urządzeniami z Androidem

Zarządzanie grami w Google Play, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/games Twórz, edytuj i usuwaj swoją aktywność w Grach Google Play

Usługi gier Google Play, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/drive.appdataWyświetlanie i tworzenie na Dysku Google danych konfiguracyjnych tej aplikacji oraz usuwanie ich
https://www.googleapis.com/auth/gamesPrzeglądanie, edytowanie i usuwanie Twojej aktywności w Grach Google Play

Google Play Game Services Publishing API, konfiguracja v1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher Przeglądaj swoje konto programisty w Google Play i zarządzaj nim

Google Search Console API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/webmasters Wyświetlaj dane Search Console dotyczące zweryfikowanych witryn i zarządzaj nimi
https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly Wyświetl dane Search Console dotyczące zweryfikowanych witryn

Google Sheets API, wersja 4

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/drivePrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich plików na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/drive.fileWyświetlanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie tylko określonych plików na Dysku Google używanych w tej aplikacji
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonlyPrzeglądaj i pobieraj wszystkie swoje pliki na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheetsPrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich arkuszy kalkulacyjnych z Arkuszy Google
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.readonlyPrzeglądanie wszystkich Twoich arkuszy kalkulacyjnych z Arkuszy Google

Logowanie przez Google

Zakresy
e-mailWyświetlanie podstawowego adresu e-mail Twojego konta Google
OpenIDPowiązanie informacji na Twój temat z Twoimi danymi osobowymi dostępnymi w Google
profilWyświetlanie Twoich prywatnych informacji, w tym udostępnionych przez Ciebie publicznie

Google Site Verification API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/siteverification Zarządzaj listą witryn i domen, które kontrolujesz
https://www.googleapis.com/auth/siteverification.verify_only Zarządzaj weryfikacjami nowej witryny za pomocą Google

Google Slides API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/drivePrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich plików na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/drive.fileWyświetlanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie tylko określonych plików na Dysku Google używanych w tej aplikacji
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonlyPrzeglądaj i pobieraj wszystkie swoje pliki na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/presentationsPrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich prezentacji z Prezentacji Google
https://www.googleapis.com/auth/presentations.readonlyPrzeglądanie wszystkich Twoich prezentacji z Prezentacji Google
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheetsPrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich arkuszy kalkulacyjnych z Arkuszy Google
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.readonlyPrzeglądanie wszystkich Twoich arkuszy kalkulacyjnych z Arkuszy Google

Google Tasks API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/tasksTworzenie, edytowanie, organizowanie i usuwanie wszystkich Twoich zadań
https://www.googleapis.com/auth/tasks.readonlyWyświetlanie zadań

Google Vault API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/ediscoveryZarządzanie Twoimi danymi w usłudze eDiscovery
https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonlyWyświetlanie Twoich danych w eDiscovery

Interfejs Google Workspace Alert Center API, wersja 1 beta1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts Przeglądaj i usuwaj alerty G Suite swojej domeny oraz wysyłaj opinie o alertach

Google Workspace Seller API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/apps.order Zarządzaj użytkownikami w swojej domenie
https://www.googleapis.com/auth/apps.order.readonly Zarządzaj użytkownikami w swojej domenie

interfejs API Grup dyskusyjnych, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/apps.groups.migrationPrzesyłanie wiadomości do dowolnej grupy dyskusyjnej Google w Twojej domenie

interfejs Groups Settings API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/apps.groups.settings Wyświetlanie ustawień grupy G Suite i zarządzanie nimi

Interfejs API konta usługi uprawnień, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Indexing API, wersja 3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/indexing Prześlij dane do Google w celu zindeksowania

Kubernetes Engine API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Library Agent API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Managed Service for Microsoft Active Directory API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Manufacturer Center API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/man Produccenter Zarządzaj listami produktów w Google Manufacturer Center

Network Management API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

OS Config API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

OpenID Connect, 1.0

Zakresy
e-mailWyświetlanie podstawowego adresu e-mail Twojego konta Google
OpenIDPowiązanie informacji na Twój temat z Twoimi danymi osobowymi dostępnymi w Google
profilWyświetlanie Twoich prywatnych informacji, w tym udostępnionych przez Ciebie publicznie

Interfejs API PageSpeed Insights, wersja 5

Zakresy
openid Powiązać Cię z Twoimi danymi osobowymi w Google

People API, v1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/contactsPrzeglądanie, edytowanie i trwałe usuwanie Twoich kontaktów
https://www.googleapis.com/auth/contacts.other.readonlyWyświetl i pobierz informacje kontaktowe automatycznie zapisane w „Innych kontaktach”
https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonlyPrzeglądaj i pobieraj kontakty
https://www.googleapis.com/auth/directory.readonlyWyświetlanie i pobieranie katalogu G Suite organizacji
https://www.googleapis.com/auth/user.addresses.readWyświetlanie Twoich adresów
https://www.googleapis.com/auth/user.birthday.readWyświetlanie i pobieranie Twojej dokładnej daty urodzenia
https://www.googleapis.com/auth/user.emails.readWyświetlanie i pobieranie wszystkich adresów e-mail na koncie Google
https://www.googleapis.com/auth/user.gender.readWyświetlanie płci
https://www.googleapis.com/auth/user.organization.readWyświetlanie informacji o Tobie związanych z wykształceniem, historią zatrudnienia i organizacją.
https://www.googleapis.com/auth/user.phonenumbers.readWyświetlanie i pobieranie Twoich prywatnych numerów telefonów
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailWyświetlanie podstawowego adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profileWyświetlanie Twoich prywatnych informacji, w tym udostępnionych przez Ciebie publicznie

interfejs API biblioteki zdjęć, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/photoslibraryWyświetlanie i porządkowanie elementów w Twojej bibliotece Zdjęć Google oraz przesyłanie elementów do Twojej biblioteki Zdjęć Google
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.appendonlyDodawanie elementów do Twojej biblioteki Zdjęć Google
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.edit.appcreateddataEdytowanie informacji dotyczących zdjęć, filmów i albumów utworzonych w tej aplikacji, w tym tytułów, opisów i okładek
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.readonlyWyświetlanie Twojej biblioteki Zdjęć Google
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.readonly.appcreateddataZarządzanie zdjęciami dodanymi przez tę aplikację
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.sharingZarządzanie albumami udostępnionymi i dodawanie do nich elementów w Twoim imieniu

Policy Policy troubleshooter API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Recommender API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

SAS Portal API, wersja 11

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/sasportalCzytanie, tworzenie, aktualizowanie i usuwanie danych w SAS Portal.

SAS Portal API (testowanie), v1alpha1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/sasportalCzytanie, tworzenie, aktualizowanie i usuwanie danych w SAS Portal.

Interfejs Search Ads 360 API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/doubleclicksearch Wyświetlaj dane reklamowe w DoubleClick Search i zarządzaj nimi

Secret Manager – interfejs API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Security Command Center API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Serverless VPC Access API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Service Consumer Management API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Service Management API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/service.managementZarządzanie konfiguracją usług interfejsu Google API
https://www.googleapis.com/auth/service.management.readonlyZobacz konfigurację usług interfejsu Google API

Service Networking API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/service.managementZarządzanie konfiguracją usług interfejsu Google API

Service Usage API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/service.managementZarządzanie konfiguracją usług interfejsu Google API

Storage Transfer API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Street View Publish API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/streetviewpublish Publikuj zdjęcia sferyczne i zarządzaj nimi w Google Street View

Interfejs API Menedżera tagów, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.delete.containers Usuń kontenery Menedżera tagów Google
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers Zarządzaj kontenerem Menedżera tagów Google i jego składnikami podrzędnymi, z wyłączeniem wersjonowania i publikowania
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containerversions Zarządzaj wersjami kontenerów Menedżera tagów Google
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.manage.accounts Wyświetlaj swoje konta Menedżera tagów Google i zarządzaj nimi
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.manage.users Zarządzaj uprawnieniami użytkowników na koncie i kontenerze Menedżera tagów Google
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.publish Opublikuj wersje kontenera Menedżera tagów Google
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.readonly Wyświetl swój kontener Menedżera tagów Google i jego składniki podrzędne

Web Security Scanner API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

YouTube Analytics API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/youtube Zarządzaj swoim kontem YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonly Wyświetl swoje konto YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner Wyświetlaj swoje zasoby i powiązane treści w YouTube oraz zarządzaj nimi
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly Wyświetlaj finansowe i niepieniężne raporty YouTube Analytics dotyczące treści w YouTube
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics.readonly Wyświetlaj raporty YouTube Analytics dotyczące swoich treści w YouTube

YouTube Data API v3, v3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/youtubeZarządzanie kontem YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.channel-memberships.creatorWyświetlanie listy aktualnie aktywnych użytkowników wspierających kanał, ich obecnych poziomów i dat rozpoczęcia wsparcia
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-sslPrzeglądanie, edytowanie i trwałe usuwanie Twoich filmów, ocen, komentarzy i napisów z YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonlyWyświetlanie konta YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.uploadZarządzanie filmami w YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartnerPrzeglądaj zasoby oraz powiązane treści i zarządzaj nimi w serwisie YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner-channel-auditPrzeglądanie prywatnych danych kanału YouTube istotnych podczas rozmowy z partnerem YouTube

YouTube Reporting API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly Wyświetlaj finansowe i niepieniężne raporty YouTube Analytics dotyczące treści w YouTube
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics.readonly Wyświetlaj raporty YouTube Analytics dotyczące swoich treści w YouTube