Zacznij korzystać z interfejsu AdMob API.

Poznaj podstawy. Postępuj zgodnie z samouczkiem, aby szybko zacząć korzystać z usługi.
Biblioteki klienta zapewniają lepszą integrację językową, większe bezpieczeństwo i obsługę wykonywania wywołań, które wymagają autoryzacji użytkownika.
Przejrzyj dokumentację referencyjną.