Cảnh báo: Dữ liệu này được cung cấp theo Chính sách về dữ liệu người dùng của Google. Vui lòng xem xét và tuân thủ chính sách. Chúng tôi sẽ tạm ngưng dự án hoặc tài khoản của bạn nếu bạn không thực hiện việc này.
Dịch vụ Google Identity là SDK đăng nhập nhiều nền tảng mới cho các ứng dụng web và Android, hỗ trợ và hợp lý hóa nhiều loại thông tin xác thực.

Quy trình đăng ký và đăng nhập liền mạch

Thêm nút đăng ký hoặc đăng nhập được cá nhân hóa và có thể tùy chỉnh vào trang web của bạn.
Đăng ký người dùng mới chỉ bằng một lần nhấn mà không làm gián đoạn họ bằng màn hình đăng ký. Người dùng sẽ nhận được một tài khoản an toàn, dựa trên mã thông báo, không cần mật khẩu trên trang web của bạn và được bảo vệ bằng Tài khoản Google của họ.
Đăng nhập người dùng tự động khi họ quay lại trang web của bạn trên bất kỳ thiết bị hoặc trình duyệt nào, ngay cả sau khi phiên của họ hết hạn.

Ủy quyền người dùng cho các API của Google

Thư viện JavaScript Dịch vụ nhận dạng của Google giúp bạn lấy mã truy cập nhanh chóng và an toàn cần thiết để gọi API Google. Ứng dụng web của bạn, chạy trong trình duyệt của người dùng, sẽ tải thư viện này để hoàn tất luồng ngầm ẩn OAuth 2.0 hoặc để bắt đầu quy trình mã ủy quyền. Sau đó, luồng này sẽ hoàn tất trên nền tảng phụ trợ của bạn.