Cảnh báo: Dữ liệu này được cung cấp theo Chính sách về dữ liệu người dùng của Google. Vui lòng xem xét và tuân thủ chính sách. Chúng tôi sẽ tạm ngưng dự án hoặc tài khoản của bạn nếu bạn không thực hiện việc này.

&Nghiên cứu điển hình; Ứng dụng nổi bật

Đăng nhập bằng Google là một hệ thống xác thực an toàn giúp giảm gánh nặng đăng nhập cho người dùng của bạn bằng cách cho phép họ đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình – chính là tài khoản họ đã dùng cho Gmail, Play, Photos và các dịch vụ khác của Google.

Dưới đây là câu chuyện thành công của một số hoạt động tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google:

Nghiên cứu điển hình

Pinterest

Người dùng Pinterest có khả năng sử dụng Google One Tap nhiều hơn gấp 2 lần so với các tùy chọn đăng nhập nhiều bước khác.

Đọc thêm

Reddit

Việc triển khai nút Đăng nhập bằng Google và lời nhắc chỉ bằng một lần chạm đã giúp số lượt chuyển đổi tăng thêm gần 2 lần.

Đọc thêm

Công ty sắt

Sau khi triển khai Google One Tap for Web, số lượt đăng ký đã tăng lên 8 lần.

Đọc thêm