Listy wykluczających słów kluczowych

Pobierz listę wykluczających słów kluczowych według nazwy

function getNegativeKeywordList(name) {
 const negativeKeywordLists = AdsApp.negativeKeywordLists()
   .withCondition(`shared_set.name = "${name}"`)
   .get();
 if (!negativeKeywordLists.hasNext()) {
  throw new Error(`Cannot find negative keyword list with name "${name}"`);
 }

 return negativeKeywordLists.next();
}

Utwórz nową listę wykluczających słów kluczowych i dodaj ją do kampanii

function addNegativeKeywordListToCampaign(campaignName, negativeKeywordListName) {
 const negativeKeywordLists = AdsApp.negativeKeywordLists()
   .withCondition(`shared_set.name = "${negativeKeywordListName}"`)
   .get();
 if (!negativeKeywordLists.hasNext()) {
  throw new Error(`Cannot find negative keyword list with name "${negativeKeywordListName}"`);
 }
 const negativeKeywordList = negativeKeywordLists.next();

 const campaigns = AdsApp.campaigns()
   .withCondition(`campaign.name = "${campaignName}"`)
   .get();
 if (!campaigns.hasNext()) {
  throw new Error(`Cannot find campaign with the name "${campaignName}"`);
 }
 const campaign = campaigns.next();
 campaign.addNegativeKeywordList(negativeKeywordList);
}

Usuń wszystkie udostępniane wykluczające słowa kluczowe na liście słów kluczowych

function removeAllNegativeKeywordsFromList(name) {
 const negativeKeywordLists = AdsApp.negativeKeywordLists()
   .withCondition(`shared_set.name = "${name}"`)
   .get();
 if (!negativeKeywordLists.hasNext()) {
  throw new Error(`Cannot find negative keyword list with name "${name}"`);
 }
 const negativeKeywordList = negativeKeywordLists.next();

 for (const negativeKeyword of negativeKeywordList.negativeKeywords()) {
  negativeKeyword.remove();
 }
}