Google Calendar

Wymień dzisiejsze wydarzenia w kalendarzu głównym

function listAllEventsForToday() {
 var calendarId = 'primary';
 var now = new Date();
 var startOfToday = new Date(now.getYear(), now.getMonth(), now.getDate(),
   0, 0, 0);
 var endOfToday = new Date(now.getYear(), now.getMonth(), now.getDate(),
   23, 59, 29);
 var calendarEvents = Calendar.Events.list(calendarId, {
  timeMin: startOfToday.toISOString(),
  timeMax: endOfToday.toISOString(),
  singleEvents: true,
  orderBy: 'startTime'
 });

 if (calendarEvents.items && calendarEvents.items.length > 0) {
  for (var i = 0; i < calendarEvents.items.length; i++) {
   var calendarEvent = calendarEvents.items[i];
   if (calendarEvent.start.date) {
    // All-day event.
    var start = parseDate(calendarEvent.start.date);
    console.log('%s (%s)', calendarEvent.summary,
          start.toLocaleDateString());
   } else {
    var start = parseDate(calendarEvent.start.dateTime);
    console.log('%s (%s)', calendarEvent.summary, start.toLocaleString());
   }
  }
 } else {
  console.log('No events found.');
 }
}

Pobierz wszystkie kalendarze bieżącego użytkownika

function getAllCalendars() {
 var calendarList = Calendar.CalendarList.list();
 for (var i = 0; i < calendarList.items.length; i++) {
  var calendar = calendarList.items[i];
  console.log('%s, %s', calendar.id, calendar.description);
 }
}

Utwórz wydarzenie w jednym z kalendarzy bieżącego użytkownika

function createEvent() {
 // You can find a Google Calendar's ID from its settings page.

 var calendarId = 'INSERT_CALENDAR_ID_HERE';

 // Nov 1, 2014 10:00:00 AM
 var start = new Date(2014, 10, 1, 10, 0, 0);

 // Nov 1, 2014 11:00:00 AM
 var end = new Date(2014, 10, 1, 11, 0, 0);

 var calendarEvent = {
  summary: 'Run account performance report',
  description: 'Run account performance report for Oct.',
  start: {
   dateTime: start.toISOString()
  },
  end: {
   dateTime: end.toISOString()
  },
  attendees: [
   {email: 'alice@example.com'},
   {email: 'bob@example.com'}
  ],
  // Red background. Use Calendar.Colors.get() for the full list.
  colorId: 11
 };
 calendarEvent = Calendar.Events.insert(calendarEvent, calendarId);
 console.log('New event with ID = %s was created.' + calendarEvent.getId());
}