ลงทะเบียนกับ Google เพื่อส่งอีเมลแบบไดนามิก

เมื่อพร้อมเปิดตัวอีเมลแบบไดนามิกให้กับผู้ใช้แล้ว คุณต้องลงทะเบียนกับ Google สำหรับอีเมลผู้ส่งแต่ละรายที่คุณใช้ คุณต้องลงทะเบียนอีเมลเพียงครั้งเดียว แม้ว่าเนื้อหาอีเมลจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการใช้อีเมลผู้ส่งเดียวกันสำหรับการใช้งานอื่นในอนาคต

หากต้องการลงทะเบียนอีเมลผู้ส่ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตาม หลักเกณฑ์และข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่าง
 2. ส่งอีเมลจริงที่พร้อมสำหรับการใช้งานจริงซึ่งมาจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานจริงของคุณ (หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีส่วนหัว SPF/DKIM/DMARC/From:/Return-Path: คล้ายกัน) รวมถึงส่วน MIME ของอีเมลแบบไดนามิกไปยัง ampforemail.whitelisting@gmail.com เราจำเป็นต้องใช้สิ่งนี้เพื่อตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดทั้งหมด ขณะที่คุณส่งอีเมลนี้ ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบว่าอีเมลเวอร์ชัน AMP ถูกต้องก่อนส่งอีเมลโดยทดสอบใน Gmail
  2. ส่งอีเมลโดยตรงแทนการส่งต่อ Gmail จะนำส่วน AMP MIME ออกเมื่อส่งต่ออีเมล
 3. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน และรอการตอบกลับจากเรา เรามุ่งมั่นที่จะตอบกลับคำขอส่วนใหญ่ภายใน 5 วันทำการ

การเข้าร่วมในฐานะผู้ส่งอีเมลแบบไดนามิกจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ป้องกันไม่ให้ระบบบล็อกหรือนำอีเมลที่ส่งหาผู้ใช้ Gmail ไปยังจดหมายขยะ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน การเข้าร่วมของคุณอาจถูกเพิกถอนได้ตลอดเวลาหากพบการละเมิดหรือการละเมิดนโยบาย หรือ Google จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนหรือหลังจากที่การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์เพื่อยืนยันการปฏิบัติตามนโยบาย

หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียน

คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนกับ Google ให้เสร็จสมบูรณ์

 • คุณต้องส่งอีเมลตัวอย่างจริงที่มีคุณภาพการผลิต ไม่ใช่การสาธิตหรือตัวอย่าง "Hello World" อย่าใส่สตริงตัวยึดตำแหน่ง เช่น {name} และ {count} หรือสตริงทดสอบ เช่น [Test], [Proof mail] และ [Sample] ในเรื่องหรือเนื้อความ
 • อีเมลต้องมีส่วน MIME ของ HTML หรือข้อความที่คล้ายกัน ซึ่งระบบจะแสดงส่วนนี้ในหลายกรณี เช่น เมื่อผู้ใช้ปิดใช้อีเมลแบบไดนามิก
 • อีเมลดังกล่าวต้องไม่มีข้อบกพร่อง
 • คุณต้องตรวจสอบสิทธิ์อีเมลโดยใช้ SPF, DKIM และ DMARC ตามรายละเอียดในข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 • คุณได้อ่านแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับ AMP สำหรับอีเมลแล้ว และตรวจสอบว่าอีเมลสอดคล้องกับคำแนะนำในอีเมล
 • การลงทะเบียนจะใช้ที่อยู่อีเมลสำหรับผู้ส่งแต่ละราย หากต้องการลงทะเบียนอีเมลของผู้ส่งมากกว่า 1 อีเมล จะต้องลงทะเบียนอีเมลแต่ละรายการแยกกันและต้องส่งอีเมลที่มีคุณภาพการผลิตของตนเอง

  แม้ว่าอีเมลแยกกันจะมีโดเมนเดียวกันก็ตาม เนื่องจากการจดทะเบียนจะทำงานในโดเมนอีเมลต่อผู้ส่งไม่ได้

 • คุณต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม เช่น ผู้ใช้หรือสาธารณะ เขียนและส่งอีเมลโดยตรงได้ อีเมลที่คุณส่งอาจมีเนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เช่น โพสต์หรือความคิดเห็น เครื่องมือทดสอบและ "พื้นที่ทดลองอีเมล" ต้องไม่เป็นรายการที่อนุญาตพิเศษ และควรยึดตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในทดสอบอีเมล AMP ใน Gmail แทน

 • อีเมลต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ป้องกันไม่ให้ระบบบล็อกหรือนำอีเมลที่ส่งหาผู้ใช้ Gmail ไปยังจดหมายขยะ

 • การร้องเรียนสแปมจากผู้ใช้มีอัตราต่ำ

 • eTLD+1 ของที่อยู่อีเมลของผู้ส่งที่จะจดทะเบียนต้องแสดงหรือเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ที่ถูกต้อง (เช่น ไม่ใช่โดเมนที่พัก) ที่เป็นของผู้ส่ง ตัวอย่างเช่น หากอีเมลของผู้ส่งคือ noreply@mail.example.com ก็จะต้องแสดงเว็บไซต์ https://example.com ด้วย เว็บไซต์ต้องเข้าถึงได้ทั่วโลก โดยไม่ต้องใช้ตัวกรอง IP