ทดสอบอีเมล AMP ใน Gmail

ก่อนส่งอีเมลแบบไดนามิกที่ขับเคลื่อนโดย AMP คุณสามารถทดสอบอีเมลเพื่อยืนยันเนื้อหาและลักษณะการทำงานของอีเมลได้

การทดสอบอีเมลแบบไดนามิกใน Gmail ทำได้ 2 วิธีดังนี้

  1. ใช้ AMP for Email Playground ของ Gmail เพื่อร่างอีเมล AMP ดูตัวอย่างจริง และกำหนดให้ส่งอีเมลไปยังบัญชี Gmail ของคุณเองเพื่อทำการทดสอบ
  2. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > อีเมลแบบไดนามิก ใน Gmail แล้วคลิกการตั้งค่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งจะเปิดกล่องโต้ตอบที่คุณสามารถอนุญาต ที่อยู่อีเมลที่ส่งอีเมลแบบไดนามิกให้คุณได้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการทดสอบ ระบบจะแสดงอีเมลเวอร์ชัน AMP ที่ส่งจากที่อยู่ที่ระบุไว้ไปยังบัญชีของคุณ แม้ว่าอีเมลดังกล่าวจะไม่ได้ลงทะเบียนกับ Google ก็ตาม วิธีนี้ช่วยให้คุณทดสอบอีเมลแบบไดนามิกในบัญชีของคุณเองได้ก่อนที่จะลงทะเบียน เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลทำงานตามที่คาดไว้

    ตรวจสอบอีเมลที่ส่งแล้ว

ข้อกำหนดในการนำส่ง

หากต้องการให้ระบบส่งอีเมล AMP ไปยังบัญชีใดก็ตาม อีเมลจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

  • ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ AMP สำหรับอีเมล
  • อีเมลต้องมีเวอร์ชัน HTML สำรอง (text/html) หรือเวอร์ชันข้อความธรรมดา (text/plain) นอกเหนือจากส่วน MIME ของ AMP (text/x-amp-html) เวอร์ชันสำรองนี้จะแสดงในกรณีที่แสดงส่วน MIME ของ AMP ไม่ได้ เช่น เมื่อไคลเอ็นต์อีเมลออฟไลน์ หรือหลังจาก Gmail ได้รับอีเมลเกิน 30 วัน
  • ส่วน AMP MIME ต้องมีเอกสาร AMP ที่ถูกต้อง
  • อีเมลควรมีส่วน MIME ของ AMP ก่อนส่วน MIME ของ HTML
  • ช่องส่วนหัว From และ To ของอีเมลต้องมีอีเมลที่แตกต่างกัน