Omówienie interfejsu Google Drive API

Interfejs Google Drive API umożliwia tworzenie aplikacji wykorzystujących chmurę Dysku Google pamięci masowej. Możesz tworzyć aplikacje, które integrują się z Dyskiem, i utworzyć w swojej aplikacji niezawodne funkcje za pomocą API Dysku.

Ten diagram przedstawia zależność między aplikacją Dysk, Drive API i Dysk:

Wprowadzenie do Dysku Google
Rysunek 1. Diagram relacji na Dysku Google.

Te terminy definiują kluczowe komponenty pokazane na Rys. 1:

Dysk Google
Usługa Google Cloud do przechowywania plików zapewnia użytkownikom miejsce osobiste Mój dysk oraz opcje dostępu foldery współdzielone, nazywane dyskami współdzielonymi.
Interfejs Google Drive API
Interfejs API typu REST, który pozwala wykorzystać miejsce na Dysku w aplikacji.
Aplikacja Dysk Google
Aplikacja wykorzystująca Dysk jako miejsce na dane.
Interfejs Dysku Google
Interfejs Google do zarządzania plikami przechowywanymi na Dysku. Jeśli Twoja aplikacja jest typem edytora, np. arkusz kalkulacyjny lub edytor tekstu, którą możesz zintegrować z interfejsem Dysku, aby tworzyć i otwierać pliki w aplikacji.
Mój dysk
Miejsce na Dysku należące do określonego użytkownika. Pliki zapisane na Moim dysku mogą być udostępniane innym użytkownikom, ale prawa własności do treści nadal są przypisane do poszczególnych użytkowników.
OAuth 2.0
Protokół autoryzacji wymagany do uwierzytelniania Twojego interfejsu API Dysku Google użytkowników aplikacji. Jeśli aplikacja używa Zaloguj się przez Google, obsługuje przepływ OAuth 2.0 i tokeny dostępu aplikacji.
Dysk współdzielony
Miejsce na Dysku, w którym znajdują się pliki, nad którymi pracuje wielu użytkowników. Każdy użytkownik z dostępem do dysku współdzielonego ma dostęp do wszystkich znajdujących się na nim plików. Użytkownicy mogą też otrzymać dostęp do poszczególnych plików w udostępnionych plikach Dysku Google.

Do czego można użyć interfejsu Drive API?

Za pomocą interfejsu Drive API możesz:

  • Pobieranie plików z Dysku oraz przesłać pliki na Dysk.
  • Wyszukiwanie plików i folderów zapisane na Dysku. tworzyć złożone zapytania, które zwracają dowolne z pól metadanych plików w zasób Files.
  • Zezwalanie użytkownikom na udostępnianie plików, folderów i dysków do współpracy nad treściami.
  • Połącz z Google Picker API do wyszukiwania wszystkich plików na Dysku, a następnie zwraca nazwę pliku, URL, datę modyfikacji oraz nazwę użytkownika.
  • Tworzenie skrótów innych firm to linki zewnętrzne do danych przechowywanych poza Dyskiem, z innego magazynu danych lub systemu pamięci w chmurze.
  • Utwórz specjalny folder na Dysku, aby: przechowywanie danych związanych z aplikacją, dzięki czemu nie będzie ona mogła uzyskać dostęp do wszystkich treści użytkownika przechowywanych na Dysku.
  • Zintegruj aplikację obsługującą Dysk z Interfejs Dysku w interfejsie Dysku Google. To standardowy interfejs internetowy Google, pozwalają tworzyć, porządkować, odkrywać i udostępniać pliki na Dysku.
  • Zastosuj etykiety do plików na Dysku, ustawianie wartości pól etykiet, odczytywanie pola etykiety oraz wyszukiwać pliki przy użyciu terminów metadanych dotyczących etykiet zdefiniowanych przez taksonomii etykiet własnych.
Chcesz zobaczyć, jak działa Google Drive API?
Na kanale Google Workspace Developers znajdziesz filmy ze wskazówkami, ale też poznać najnowsze funkcje.
  • Aby dowiedzieć się więcej o programowaniu z użyciem interfejsów Google Workspace API, w tym o obsłudze uwierzytelnianie i autoryzacja, zapoznaj się z artykułem Programowanie w Google Workspace

  • Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować i uruchomić prostą aplikację Google Drive API, przeczytaj Krótkie wprowadzenia