Udostępnianie uporządkowanych danych

Ta strona pokazuje, jak dodać uporządkowane dane, od których zależą operatory wyszukiwania.

Strony internetowe są często wypełnione tekstem w swobodnym formacie, który jest łatwy do odczytania przez ludzi, ale trudniejszy do zrozumienia dla komputerów. Niektóre strony internetowe zawierają informacje o większej, łatwej do odczytania strukturze, na przykład datę strony umieszczoną w adresie URL lub tytule strony albo umieszczone w kodzie HTML pola zrozumiałe dla komputera. Google wyodrębnia ze stron internetowych różne uporządkowane dane. Na tej stronie opisujemy typy uporządkowanych danych wyodrębnianych przez Google, które są dostępne do użycia w ramach rozszerzeń informacji niestandardowych i uporządkowanego wyszukiwania.

 1. Overview
 2. Przesyłanie danych do Wyszukiwarki niestandardowej
 3. Przesyłanie danych do fragmentów rozszerzonych
 4. Wyświetlanie wyodrębnionych uporządkowanych danych

Przegląd

Czytając stronę, w której można kupić płyty DVD, możesz szybko się zorientować, jaki jest tytuł, co recenzenci sądzili o filmie i jak ocenili go. Jednak komputer nie może robić tego samego, ponieważ nie rozumie struktury informacji.

Jeśli np. strona zawiera treści o płytach DVD – wraz z rekomendacjami innych produktów, reklamami z innych sklepów i komentarzami klientów – może mieć inne ceny dla różnych produktów, a nie tylko sprzedawanej płyty DVD. Możesz łatwo sprawdzić cenę DVD, rezygnując z pozostałych cen, ale komputer nie może tego zrobić. Niektóre zaawansowane programy mogą sprawdzać ceny na stronie internetowej, ale nie potrafią określić reguł wyszukiwania samej ceny płyty DVD.

Formaty uporządkowanych danych to reguły, które standaryzują strukturę i zawartość strony internetowej. Są to znaczniki stosowane do fragmentów tekstowych, aby komputery mogły przetworzyć ich znaczenie lub semantykę. Znaczniki nie zmieniają formatu witryny, a jedynie zwiększają znaczenie metadanych i tekstu w tagach XHTML.

Wyszukiwarka niestandardowa rozpoznaje te formaty:

 • PageMaps: niewidoczne bloki kodu XML, które dodają metadane do stron.
 • JSON-LD: niewidoczne uporządkowane dane w formacie JSON.
 • Mikroformaty: tagi służące do oznaczania widocznej treści strony według zdefiniowanych wstępnie typów.
 • MRAID: alternatywny standard do zaznaczania treści widocznych stron według dowolnych typów.
 • Mikrodane: nowy standard HTML5 służący do zaznaczania widocznej treści strony.
 • Tagi <meta>: standardowe tagi HTML, których podzbiór jest analizowany przez Google.
 • Data strony: funkcje na stronie wskazujące jej datę, którą Google próbuje przeanalizować.

Możesz użyć jednego z formatów lub ich kombinacji. Pamiętaj, że w odróżnieniu od Wyszukiwarki niestandardowej podczas generowania fragmentów rozszerzonych wyszukiwarka Google korzysta tylko z kodów JSON-LD, mikrodanych i standardowych standardów oraz ma własny algorytm i zasady określające, jakie informacje mają być widoczne dla użytkowników. W efekcie element uporządkowanych danych, jaki dodajesz do stron, może się wyświetlać w Wyszukiwarce niestandardowej, ale w rzeczywistości dane te mogą nie być używane w wynikach wyszukiwania Google.

Poniżej znajdziesz idealny fragment zwykłego kodu HTML z witryny z opiniami:

<div>
  <div>
    <h1>Pizza My Heart</h1>
  </div>
  <span>88%</span> like it
  <a href="#reviews">See all 12 reviews</a>
  <span>Under $10 per entree</span>
<div>

Poniższy fragment kodu przedstawia poprzedni kod HTML z rozszerzeniem w formacie mikroformat:

<div class="hreview-aggregate">
  <div class="vcard item">
    <h1 class="fn">Pizza My Heart</h1>
  </div>
  <span class="rating average">88%</span> like it
  <a href="#reviews">See all <span class="count">12</span> reviews</a>
  <span class="pricerange">Under $10 per entree</span>
<div>
Funkcje wyodrębnione z Wyszukiwarki niestandardowej możesz wyświetlić, korzystając z tej metody

Włączając standardowe formaty uporządkowanych danych na swoich stronach internetowych, udostępniasz dane nie tylko Wyszukiwarce niestandardowej, ale też każdej usłudze lub narzędziu, które obsługują ten sam standard. Zastosuj uporządkowane dane do najważniejszych informacji na stronie internetowej, aby móc przedstawić je bezpośrednio w wynikach. Jeśli na przykład prowadzisz witrynę sprzedającą urządzenia z Androidem, dodaj uporządkowane dane o ocenach, cenach, dostępności itp. Gdy użytkownicy szukają urządzeń z Androidem, mogą szybko sprawdzić oceny, ceny i dostępność.

Dzięki temu komputery rozumieją rodzaje danych na stronie internetowej. Co dalej? Komputery mogą też wykonywać proste zadanie znajdowania i łączenia informacji na różnych stronach internetowych. Pozwala to uwolnić użytkowników od całkowicie nudnych zadań, takich jak przeglądanie wielu stron w poszukiwaniu interesujących ich elementów. Wyszukiwarki takie jak Wyszukiwarka niestandardowa mogą przetwarzać uporządkowane dane na Twoich stronach internetowych i wyświetlać je w użyteczny sposób, np. przez fragmenty niestandardowe i uporządkowane dane wyszukiwania.

Powrót do góry

Przesyłanie danych do Wyszukiwarki niestandardowej

Google obsługuje kilka rodzajów danych, których używa głównie Wyszukiwarka niestandardowa: mapy stron, podzbiór tagów <meta> i przybliżone daty stron.

Korzystanie z map stron

PageMap to format uporządkowanych danych, który dostarcza Google informacje o danych na stronie. Umożliwia twórcom witryn umieszczanie danych i notatek na stronach internetowych. Chociaż uporządkowane dane nie są widoczne dla Twoich użytkowników ani dla Wyszukiwarki Google, Wyszukiwarka niestandardowa rozpoznaje je podczas indeksowania stron i zwraca bezpośrednio do elementu Wyszukiwarki niestandardowej.

Możesz bezpośrednio dodać mapy stron do strony lub przesłać je za pomocą mapy witryny. Do utworzenia mapy strony Google używa też innych informacji na stronie, np. znaczników fragmentów rozszerzonych lub danych tagu meta.

W przeciwieństwie do innych formatów uporządkowanych danych opisanych poniżej, PageMap nie wymaga przestrzegania standardowych właściwości ani haseł, a nawet odwoływania się do istniejącego słownictwa, schematu czy szablonu. Możesz po prostu tworzyć wartości atrybutów niestandardowych, które będą pasować do Twojej witryny. W odróżnieniu od atrybutów uporządkowanych danych – mikroformatów, mikrodanych i standardu standardowego, które są dodawane wokół treści widocznej dla użytkowników w treści HTML, metadane PageMap są umieszczane w sekcji head strony HTML. Ta metoda obsługuje dowolne dane, których może potrzebować aplikacja, ale których nie chcesz wyświetlać użytkownikom.

Po utworzeniu mapy strony możesz ją przesłać do Google, korzystając z dowolnej z tych metod:

Definicje tagów PageMap

W tabeli poniżej znajdziesz wymagania dotyczące dodawania do mapy witryny danych PageMap.

Tag Wymagany? Opis
PageMap Tak Obejmuje wszystkie informacje PageMap dotyczące odpowiedniego adresu URL.
DataObject Tak Obejmuje wszystkie informacje o pojedynczym elemencie (np. o działaniu).
Attribute Tak Każdy DataObject zawiera co najmniej 1 atrybut.

Uwaga: PageMap to bloki kodu XML, które dlatego muszą być prawidłowo sformatowane. W szczególności w tagach PageMap, DataObject i Attribute w pliku XML rozróżniana jest wielkość liter, podobnie jak w atrybutach type, name i value.

Dodawanie danych PageMap bezpośrednio do strony HTML

Oto przykład danych PageMap dla strony o badmintonie:

<html>
 <head>
  ...
 <!--
 <PageMap>
   <DataObject type="document">
    <Attribute name="title">The Biomechanics of a Badminton
    Smash</Attribute>
    <Attribute name="author">Avelino T. Lim</Attribute>
    <Attribute name="description">The smash is the most
    explosive and aggressive stroke in Badminton. Elite athletes can
    generate shuttlecock velocities of up to 370 km/h. To perform the
    stroke, one must understand the biomechanics involved, from the body
    positioning to the wrist flexion. </Attribute>
    <Attribute name="page_count">25</Attribute>
    <Attribute name="rating">4.5</Attribute>
    <Attribute name="last_update">05/05/2009</Attribute>
   </DataObject>
   <DataObject type="thumbnail">
    <Attribute name="src" value="http://www.example.com/papers/sic.png" />
    <Attribute name="width" value="627" />
    <Attribute name="height" value="167" />
   </DataObject>
 </PageMap>
 -->
 </head>
  ...
</html>

Dodawanie danych PageMap do mapy witryny

Jeśli nie chcesz umieszczać danych PageMap w kodzie HTML swoich stron, możesz dodać te dane do mapy witryny i przesłać ją za pomocą narzędzia Mapy witryn w Search Console.

Oto przykład mapy witryny zawierającej informacje PageMap o dwóch adresach URL: http://www.example.com/foo i http://www.example.com/bar.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 <url>
  <loc>http://www.example.com/foo</loc>
  <PageMap xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap-pagemap/1.0">
   <DataObject type="document" id="hibachi">
    <Attribute name="name">Dragon</Attribute>
    <Attribute name="review">3.5</Attribute>
   </DataObject>
  </PageMap>
 </url>
 <url>
  <loc>http://www.example.com/bar</loc>
  <PageMap xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap-pagemap/1.0">
   <DataObject type="document" id="biggreenegg">
    <Attribute name="name">Ribs</Attribute>
    <Attribute name="review">4.0</Attribute>
   </DataObject>
  </PageMap>
 </url>
</urlset>

Analizowanie danych mapy strony

W przypadku elementu Wyszukiwarki niestandardowej atrybuty niestandardowe są zwracane we właściwości richsnippet każdego wyniku i można ich używać w przypadku wywołań zwrotnych elementu wyszukiwarki.

<r n="1">
 <u> http://www.xyz.com/business/vending_machine.html </u>
 ...
 <t> In Italy, a Vending Machine Even Makes the <b>Pizza</b> </t>
 ...
 <s>The European vending machine industry has annual sales of about #33
 billion, much of it coming from factories and offices.</s>
 ...
 <PageMap>
 <DataObject type="image">
  <Attribute name="image_src" value="http://www.nytimes.com/images/2009/03/14/business/14vend.751.jpg"/>
 </DataObject>
 <DataObject type="publication">
  <Attribute name="author" value="John Tagliabue"/>
  <Attribute name="date" value="March 14, 2009"/>
  <Attribute name="category" value="Business/World Business"/>
 </DataObject>
 </PageMap>
 ...
</r>

Powrót do góry

Używam <meta> tagu

Chociaż mapy stron umożliwiają precyzyjne określenie danych dla każdej strony, czasami jest duża ilość treści, której nie chcesz dodawać adnotacji. Google wyodrębnia wybraną treść z tagów META w formacie <meta name="KEY" content="VALUE">. Nie obsługujemy wariantów tagu META, takich jak użycie tagu property zamiast name.

Chociaż wyraźnie wykluczamy typowe tagi, które są zwykle wstawiane automatycznie za pomocą narzędzi do tworzenia stron internetowych, takich jak robots, description czy keywords, rzadsze tagi właściwe dla Twojej witryny zostaną wyodrębnione i umieszczone w specjalnym obiekcie danych typu metatags, którego można używać ze wszystkimi funkcjami uporządkowanych danych wyszukiwarki niestandardowej. Na przykład tag <meta> o postaci:

<meta name="pubdate" content="20100101">

tworzy obiekt DataObject PageMap, który jest zwracany w wynikach XML w taki sposób:

<r n="1">
 ...
 <PageMap>
 <DataObject type="metatags">
  <Attribute name="pubdate" value="20100101"/>
 </DataObject>
 </PageMap>
 ...
</r>

Dane z tej automatycznie utworzonej mapy PageMap mogą być używane wszędzie tam, gdzie można użyć danych z obiektu PageMap bezpośrednio w treści strony. Możesz go używać na przykład z operatorami wyszukiwania uporządkowanych, takimi jak Sortuj według atrybutu:

https://www.google.com/cse?cx=12345:example&q=oil+spill&sort=metatags-pubdate

lub Programmable Search Element:

...
<div class="gcse-search" sort_by="metatags-pubdate:d:s"></div>
...

Google wyklucza te tagi <meta>:

 • roboty
 • opis
 • słowa kluczowego
 • powrót po
 • generator
 • weryfikuj-v1
 • googlebot
 • google-site-verification
 • mssmarttagspreventparsing
 • bez pamięci podręcznej

Google stara się uwzględnić wszystkie pozostałe tagi <meta>. Pamiętaj jednak, że interpunkcja, znaki specjalne i spacje umieszczone w polu name w tagach <meta> mogą nie być prawidłowo analizowane. Wyszukiwarka niestandardowa obsługuje kropki i myślniki w nazwach tagów <meta>. Wyszukiwarka niestandardowa nie obsługuje wyraźnie innych znaków specjalnych w nazwach tagów <meta>. Niektóre znaki specjalne mogą być jednak poprawnie akceptowane, jeśli są zakodowane na podstawie adresu URL.

Ograniczenia

Wyszukiwarka niestandardowa konwertuje maksymalnie 50 tagów <meta> na mapy stron, o ile łączny rozmiar tekstu wszystkich przetworzonych właściwości nie przekracza 1 MB, a żadna usługa nie może przekraczać 1024 znaków.

Powrót do góry

Korzystanie z dat stron

Oprócz metadanych, które określasz bezpośrednio na stronie, Google szacuje też datę strony na podstawie jej właściwości, takich jak daty w tytule i adresie URL. Wyszukiwarka niestandardowa umożliwia sortowanie, promowanie i ograniczanie zakresu wyników za pomocą tej daty za pomocą specjalnego klucza metadanych date. Tej szacunkowej daty można używać we wszystkich operatorach, które korzystają z parametru adresu URL &sort=, w tym Sortuj według atrybutu, Bias według atrybutu i Ogranicz do zakresu.

Uwaga: data strony nie jest dodawana do elementu PageMap, więc nie jest zwracana w wynikach interfejsu JSON API, nie można jej używać w elemencie Wyszukiwarki niestandardowej ani używać z funkcją Filtruj według atrybutu.

W przykładach poniżej pokazujemy użycie daty strony z tymi operatorami:

If you want to... Wyślij ten adres URL... Aby dowiedzieć się więcej, zobacz...
Sortuj wyniki według daty w kolejności malejącej https://www.google.com/cse?cx=12345:example&q=oil+spill&sort=date Sortuj według atrybutu
Odchylenie wpływa zdecydowanie na nowsze daty https://www.google.com/cse?cx=12345:example&q=oil+spill&sort=date:d:s Stronniczość według atrybutu
Słabe wyniki wyszukiwania dotyczące starszych dat https://www.google.com/cse?cx=12345:example&q=oil+spill&sort=date:a:w Stronniczość według atrybutu
Pokaż wyniki od 1 stycznia do 1 lutego 2010 r. (włącznie) https://www.google.com/cse?cx=12345:example&q=oil+spill&sort=date:r:20100101:20100201 Ogranicz do zakresu

Oszacowanie przez Google właściwej daty wyświetlenia strony zależy od takich parametrów jak data publikacji artykułów z wiadomościami czy data wyraźnie określona w tytule dokumentu. Jeśli strona ma słabo określone lub niespójne daty, szacowana przez Google data wyświetlenia strony może nie być dokładna, a Wyszukiwarka niestandardowa może zwracać wyniki w nieoczekiwanej kolejności.

Formatowanie dat

Witryna może w sposób niejawny podać informacje o dacie, korzystając z udostępnianej przez Google funkcji szacowanej daty wyświetlenia strony, która wykrywa daty umieszczone w adresie URL, tytule lub innych elementach strony albo bezpośrednio, podając datę w formacie uporządkowanych danych. W obu przypadkach prawidłowe zastosowanie dat wymaga poprawnego formatowania dat.

W przypadku funkcji Sortuj według atrybutu, Bias według atrybutu i Ogranicz do zakresu Google próbuje przeanalizować daty zarówno przy użyciu konwencjonalnego formatowania daty, jak i standardów formalnych, takich jak ISO 8601 i IETF RFC 850. Akceptowane są następujące pełne formaty dat:

Format daty Przykładowa data
YYYY-MM-DD 2009-12-31
YYYY/MM/DD 31.12.2009
RRRRMMDD 20091231
Miesiąc DD RRRR 31 grudnia 2009 r.
DD Miesiąc RRRR 31 grudnia 2009 r.

Google spróbuje przeanalizować warianty tych formatów dat, np. MM/DD/YYYY i DD/MM/YYYY. Jednak im bardziej niejednoznaczna data, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że Google ją prawidłowo przeanalizowanie. Na przykład data 06/07/08 jest bardzo niejednoznaczna i mało prawdopodobne, że Google przypisze jej oczekiwanej interpretacji. Najlepsze wyniki uzyskasz, używając pełnego formatu daty w formacie ISO 8601 z pełnym rokiem.

Powrót do góry

Opisy rozszerzone

Google wyodrębnia też różne uporządkowane dane z formatów JSON-LD, mikroformatów, MRAID i mikrodanych na potrzeby fragmentów rozszerzonych, czyli rozszerzonych prezentacji standardowych wyników wyszukiwania Google. Podobne dane są dostępne w operatorach uporządkowanych danych Wyszukiwarki niestandardowej. Zwykle są to te same dane, które są używane we fragmentach rozszerzonych. Jeśli na przykład strony zostały oznaczone za pomocą standardu mikroformatu hrecipe, możesz posortować dane według liczby gwiazdek przyznanych przepisowi, używając operatora takiego jak &sort=recipe-ratingstars. Google stale poszerza wyodrębniane dane i ile z nich jest dostępnych do użycia w Wyszukiwarce niestandardowej. Aby sprawdzić, jakie dane Google obecnie wyodrębnia, możesz użyć Narzędzia do testowania uporządkowanych danych w Search Console.

Powrót do góry

Korzystanie z kodu JSON-LD

JSON-LD to powszechnie używany standardowy format uporządkowanych danych. Dane są sformatowane jako JSON i umieszczone w tagu <script> z type="application/ld+json".

Oto minimalny fragment kodu HTML z prostym kodem JSON-LD:

<script type="application/ld+json">
   {
    "@id": "http://event.example.com/events/presenting-foo",
    "@type": "http://schema.org/Event",
    "http://schema.org/description": "Please attend. You'll love it!",
    "http://schema.org/name": "Presenting Foo",
    "http://schema.org/startdate": "2022-05-24",
    "http://schema.org/location": "Back room"
   }
  </script>

Google wyodrębnia podzbiór tych danych do Wyszukiwarki niestandardowej i normalizuje go. Normalizacja upraszcza kod JSON-LD, usuwając wiele idiomów JSON-LD. Znormalizowane dane są dalej przetwarzane:

 • Jest przekonwertowany ze struktury graph JSON-LD w las drzew.
 • Las jest ograniczony do gałęzi powiązanych z podzbiorem typów schema.org. Podzbiór składa się z drzew typu schema.org dla: Jeśli znasz inne rodzaje danych, które mogą być przydatne w Twoim konkretnym przypadku, daj nam znać na Forum pomocy.
 • Każdy węzeł JSON-LD z jednego z wybranych typów pobiera gałąź ze swojego drzewa JSON-LD. Ta gałąź obejmuje węzły nadrzędne w drzewie i wszystkie węzły podrzędne. Na przykład możemy mieć drzewo osadzone w elemencie MusicComposition w właściwości firstPerformance, która ma wartość Event i pełny zestaw właściwości Event. Wszystkie te węzły, od MusicComposition do właściwości Event i ich węzłów podrzędnych, zachowują sensowną gałąź drzewa zawierającą pierwsze zdarzenie wydajności.
W przypadku powyższego kodu JSON-LD uporządkowane dane byłyby zwracane w wynikach wyszukiwania w formacie JSON:
 ...
 "event": {
  "name": "Presenting Foo",
  "description": "Please attend. You'll love it!",
  "startdate": "2022-05-24",
  "location": "Back room"
 },
 ...

Aby zobaczyć, co wyszukiwarka Google wyodrębnia w przypadku danej strony i weryfikować kod JSON-LD, użyj narzędzia do testowania wyników z elementami rozszerzonymi w witrynie Google Search Console.

Więcej informacji o formacie JSON-LD znajdziesz w dokumentacji uporządkowanych danych i w artykule json-ld.org.

Powrót do góry

Korzystanie z mikroformatów

Mikroformaty to specyfikacja służąca do prezentacji powszechnie publikowanych elementów, np. opinii, osób, produktów i firm. Ogólnie mikroformaty składają się z elementów <span> i <div>, a także właściwości klasy oraz krótkiej i opisowej nazwy właściwości (np. dtreviewed lub rating, które wskazują odpowiednio datę sprawdzenia elementu i jego ocenę).

Poniżej znajdziesz fragment zwykłego kodu HTML.

<p><strong>Kevin Grendelzilla</strong></p>
<p>Technical writer at Google</p>
<p>555 Search Parkway</p>
<p>Googlelandia, CA 94043</p>

Poniższy fragment kodu przedstawia poprzedni kod HTML rozszerzony przy użyciu mikroformatów:

<div class="vcard">
  <p><strong class="fn">Kevin Grendelzilla</strong></p>
  <p><span class="title">Technical writer</span> at <span class="org">Google</span></p>
  <p><span class="adr">
   <span class="street-address">555 Search Parkway</span>
   <span class="locality">Googlelandia</span>, <span class="region">CA</span>
   <span class="postcode">94043</span>
   </span></p>
</div>

Wyodrębniamy podzbiór tych danych, znormalizowaliśmy i przeorganizowaliśmy tak, aby odpowiadał sposób wyświetlania we fragmentach rozszerzonych. Ten podzbiór zostanie zwrócony w wynikach XML w ten sposób:

<r n="1">
 ...
 <PageMap>
 <DataObject type="person">
  <Attribute name="location" value="Googlelandia"/>
  <Attribute name="role" value="Technical Writer"/>
 </DataObject>
 </PageMap>
 ...
</r>

Aby zobaczyć, co Google wyodrębnia w przypadku danej strony, użyj Narzędzia do testowania uporządkowanych danych w witrynie Google Search Console. Dane wyodrębniane ze stron przez Google są stale rozszerzane, dlatego warto co jakiś czas sprawdzać, czy nie ma już odpowiednich informacji. Jeśli potrzebujesz danych niestandardowych, które nie odpowiadają zdefiniowanym mikroformatowi, możesz w międzyczasie użyć PageMaps.

Więcej informacji o mikroformatach znajdziesz w dokumentacji uporządkowanych danych i na microformats.org.

Powrót do góry

Korzystanie z platformy opisu zasobów w atrybutach (MRAID)

Platforma opisu zasobów w atrybutach (standard MRAID) jest bardziej elastyczna niż mikroformaty. Mikroformaty określają składnię do umieszczania uporządkowanych danych w dokumentach HTML, jak i zbiór klas mikroformatów, z których każda ma własny słownictwo dozwolonych atrybutów. Z kolei kod ASCII określa tylko składnię i umożliwia korzystanie z istniejących słowników atrybutów lub tworzenie własnego. Pozwala nawet swobodnie łączyć wiele słowników. Jeśli istniejące słowniki nie spełniają Twoich potrzeb, możesz zdefiniować własne standardy i słowniki, tworząc nowe pola.

Poniżej znajdziesz fragment zwykłego kodu HTML.

<div>
  <h3>5 Centimeters Per Second</h3>
  <h4>Makoto Shinkai</h4>
  ...
</div>

Poniższy fragment kodu zawiera poprzedni kod HTML rozszerzony o format MRAID:

<div>
  <h3 property="dc:title">5 Centimeters Per Second</h3>
  <h4 property="dc:maker">Makoto Shinkai</h4>
  ...
</div>

Więcej informacji o standardzie MRAID znajdziesz w dokumentacji uporządkowanych danych. Więcej informacji o definiowaniu schematu RDF znajdziesz w przewodniku po RDF Primer.

Powrót do góry

Korzystanie z mikrodanych

HTML5, czyli najnowsza wersja języka stron internetowych, definiuje format nazywany mikrodanymi, który wykorzystuje koncepcje standardu ASCII i mikroformatów bezpośrednio w samym standardzie HTML. Mikrodane używają prostych atrybutów w tagach HTML (często span lub div) w celu przypisania krótkich i opisowych nazw do elementów oraz właściwości.

Podobnie jak w przypadku standardu ASCII i mikroformatów atrybuty mikrodanych pomagają określić, że treść opisuje informacje określonego typu, np. opinie, osoby, informacje lub wydarzenia. Na przykład: nazwa osoby, pseudonim, URL, tytuł, afiliacja, Poniżej znajduje się przykład krótkiego bloku HTML z podstawowymi danymi kontaktowymi Roberta Kowalskiego:

<div>
 My name is Bob Smith but people call me Smithy. Here is my home page:
 <a href="http://www.example.com">www.example.com</a>
 I live in Albuquerque, NM and work as an engineer at ACME Corp.
</div>

Poniżej przedstawiono ten sam kod HTML oznaczony za pomocą mikrodanych. Zwróć uwagę, że w tym przykładzie używamy właściwości „pseudonim”, która nie jest jeszcze oficjalnie częścią schema.org. Wyszukiwarka niestandardowa to dobry sposób na poznawanie możliwych rozszerzeń schema.org lokalnie, zanim zaoferujesz je szerszej społeczności.

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
 My name is <span itemprop="name">Bob Smith</span>
 but people call me <span itemprop="nickname">Smithy</span>.
 Here is my home page:
 <a href="http://www.example.com" itemprop="url">www.example.com</a>
 I live in Albuquerque, NM and work as an <span itemprop="title">engineer</span>
 at <span itemprop="affiliation">ACME Corp</span>.
</div>

Pierwszy wiersz tego przykładu zawiera tag HTML div z atrybutem itemscope wskazującym, że div zawiera element mikrodanych. Atrybut itemtype="http://schema.org/Person" w tym samym tagu informuje nas, że jest to osoba. Każda właściwość elementu związanego z osobą jest określana za pomocą atrybutu itemprop, np. itemprop="name" w tagu span opisuje imię i nazwisko osoby. Pamiętaj, że nie musisz ograniczać się do span i div. Tag itemprop="url" jest dołączony do tagu a (kotwicowego).

Więcej informacji o mikrodanych znajdziesz w dokumentacji uporządkowanych danych i o standardzie mikrodanych HTML.

Powrót do góry

Wyświetlanie wyodrębnionych danych strukturalnych

Uporządkowane dane JSON-LD obejmują specjalne narzędzie do weryfikacji obsługiwane przez Google – narzędzie do testowania wyników z elementami rozszerzonymi. Sprawdza składnię kodu JSON-LD i niektóre jego semantykę, zwłaszcza pod kątem tego, czy uporządkowane dane zawierają wymagane i zalecane atrybuty. Aby sprawdzić inne formy uporządkowanych danych, użyj Walidatora znaczników schema.org. Sprawdza składnię uporządkowanych danych i wyświetla ich zinterpretowaną postać.

Wyszukiwarka niestandardowa przechowuje podzbiór uporządkowanych danych, więc użyj Wyszukiwarki niestandardowej, aby sprawdzić widok uporządkowanych danych strony w wyszukiwarce niestandardowej. Aby to zrobić:

 1. włącz Uporządkowane dane w wynikach wyszukiwania w sekcji Zaawansowane funkcje wyszukiwania

  Zrzut ekranu pokazujący włączanie uporządkowanych danych

 2. Następnie odszukaj stronę z danymi, które chcesz zobaczyć, i kliknij przycisk Uporządkowane dane w wynikach wyszukiwania tej strony:

  Zrzut ekranu przycisku uporządkowanych danych w wynikach wyszukiwania

Jeśli na Twoich stronach nie ma tagów z uporządkowanymi danymi, a chcesz zobaczyć, jak mogą wyglądać wyodrębnione uporządkowane dane, wpisz adresy URL innych witryn. Szczególnie prawdopodobne jest to, że popularne witryny, które zawierają informacje o opiniach lub listę kontaktów, zawierają uporządkowane dane.

Po znalezieniu strony z uporządkowanymi danymi możesz wyświetlić jej źródło, aby zobaczyć uporządkowane dane umieszczone w witrynie. Weźmy na przykład taki fragment kodu HTML z uporządkowanymi danymi o osobie zaimplementowanym jako mikroformaty:

<div class="vcard">
  <h1 class="fn">
   <span class="given-name">Godzilla</span>
   <span class="family-name">Gigantis</span>
  </h1>
  <span class="title">Senior Giant Monster</span>,
  <span class="adr">
   <span class="locality">Tokyo</span>
  </span>
<div>

Wyszukiwarka niestandardowa wyodrębnia ten podzbiór danych do użycia w uporządkowanym wyszukiwaniu:

person (source = MICROFORMAT)
 location = Tokyo

Powrót do góry

Poznaj inne funkcje

Uporządkowanych danych można używać w kilku funkcjach Wyszukiwarki niestandardowej, między innymi: