REST Resource: courses.topics

Zasób: Temat

Temat utworzony przez nauczyciela na potrzeby zajęć

Zapis JSON
{
  "courseId": string,
  "topicId": string,
  "name": string,
  "updateTime": string
}
Pola
courseId

string

Identyfikator zajęć.

Tylko do odczytu.

topicId

string

Unikalny identyfikator tematu.

Tylko do odczytu.

name

string

Nazwa tematu wygenerowana przez użytkownika. Spacje na początku i na końcu są usuwane. Poza tym wiele następujących po sobie spacji jest zwiniętych w jeden wewnątrz nazwy. Wynik nie może być pusty. Wielkość liter w nazwach tematów ma znaczenie i nie mogą być dłuższe niż 100 znaków.

updateTime

string (Timestamp format)

Czas ostatniej aktualizacji tematu przez system.

Tylko do odczytu.

Sygnatura czasowa w formacie RFC3339 UTC „Zulu”, z rozdzielczością nanosekundy i maksymalnie 9 cyframi po przecinku. Przykłady: "2014-10-02T15:01:23Z" i "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

Metody

create

Tworzy temat.

delete

Usuwa temat.

get

Zwraca temat.

list

Zwraca listę tematów, które osoba wysyłająca prośbę może wyświetlać.

patch

Aktualizuje jedno lub więcej pól tematu.