Method: courses.topics.create

Tworzy temat.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie ma uprawnień dostępu do żądanego kursu, utwórz w nim temat lub z powodu błędów dostępu.
  • INVALID_ARGUMENT, jeśli żądanie jest uszkodzone.
  • NOT_FOUND, jeśli żądany kurs nie istnieje.

Żądanie HTTP

POST https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/topics

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
courseId

string

Identyfikator zajęć. Może to być identyfikator przypisany przez Classroom lub alias.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Topic.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Topic.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.topics

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.