Method: courses.topics.get

Zwraca temat.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik proszący o dostęp nie ma dostępu do żądanego kursu lub tematu albo z powodu błędów dostępu.
  • INVALID_ARGUMENT, jeśli żądanie jest uszkodzone.
  • NOT_FOUND, jeśli żądany kurs lub temat nie istnieje.

Żądanie HTTP

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/topics/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
courseId

string

Identyfikator zajęć.

id

string

Identyfikator tematu.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Topic.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.topics.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.