Method: courses.topics.delete

Usuwa temat.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie ma uprawnień do usunięcia żądanego tematu lub z powodu błędów dostępu.
  • FAILED_PRECONDITION, jeśli żądany temat został już usunięty.
  • NOT_FOUND, jeśli nie ma zajęć lub tematów o podanym identyfikatorze.

Żądanie HTTP

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/topics/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
courseId

string

Identyfikator zajęć. Może to być identyfikator przypisany przez Classroom lub alias.

id

string

Identyfikator tematu do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.topics

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.