Method: spaces.members.get

Üyelikle ilgili ayrıntıları döndürür. Örneğin, Üyelik alma başlıklı makaleyi inceleyin.

Kimlik doğrulama gerektirir. Hizmet hesabı kimlik doğrulamasını ve kullanıcı kimlik doğrulamasını tam olarak destekler. Kullanıcı kimlik doğrulaması, chat.memberships veya chat.memberships.readonly yetkilendirme kapsamının kullanılmasını gerektirir.

HTTP isteği

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/members/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alınacak üyeliğin kaynak adı.

Biçim: spaces/{space}/members/{member}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Membership öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna bakın.