Szybki start

Oto prosty przykład strony zawierającej wykres kołowy:

Możesz skopiować poniższy fragment kodu do pliku .html na komputerze i otworzyć go w przeglądarce, aby wyświetlić wykres kołowy przedstawiony powyżej:

<html>
 <head>
  <!--Load the AJAX API-->
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">

   // Load the Visualization API and the corechart package.
   google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});

   // Set a callback to run when the Google Visualization API is loaded.
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

   // Callback that creates and populates a data table,
   // instantiates the pie chart, passes in the data and
   // draws it.
   function drawChart() {

    // Create the data table.
    var data = new google.visualization.DataTable();
    data.addColumn('string', 'Topping');
    data.addColumn('number', 'Slices');
    data.addRows([
     ['Mushrooms', 3],
     ['Onions', 1],
     ['Olives', 1],
     ['Zucchini', 1],
     ['Pepperoni', 2]
    ]);

    // Set chart options
    var options = {'title':'How Much Pizza I Ate Last Night',
            'width':400,
            'height':300};

    // Instantiate and draw our chart, passing in some options.
    var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('chart_div'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>

 <body>
  <!--Div that will hold the pie chart-->
  <div id="chart_div"></div>
 </body>
</html>

A co z wykresem słupkowym?

Przekonwertuj wykres kołowy na wykres słupkowy, zastępując w kodzie google.visualization.PieChart znakiem google.visualization.BarChart i odświeżając przeglądarkę. Zwróć uwagę, że legenda „Wycinki” jest skrócona. Aby rozwiązać ten problem, zmień width na 500 z 400, zapisz plik i załaduj ponownie przeglądarkę.