Wizualizacja: Geomapa

Omówienie

Mapa geograficzna to mapa kraju, kontynentu lub regionu z przypisanymi kolorami i wartościami do konkretnych regionów. Wartości są wyświetlane jako skala kolorów, a w regionach możesz określić opcjonalny tekst najedź kursorem. Mapa jest renderowana w przeglądarce za pomocą wbudowanego odtwarzacza Flash. Pamiętaj, że mapy nie można przewijać ani przeciągać, ale można ją powiększać.

Przykłady

Mamy 2 przykłady: jeden ze stylem wyświetlania regionów i jeden ze stylem wyświetlania znaczników.

Przykład regionów

Styl „Regiony” wypełnia całe regiony (zwykle kraje) kolorami odpowiadającymi przypisanym przez Ciebie wartościom. Określ styl regionów, przypisując do niego kod options['dataMode'] = 'regions'.

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load('current', {
    'packages':['geomap'],
    // Note: you will need to get a mapsApiKey for your project.
    // See: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/basic_load_libs#load-settings
    'mapsApiKey': 'AIzaSyD-9tSrke72PouQMnMX-a7eZSW0jkFMBWY'
   });
   google.charts.setOnLoadCallback(drawMap);

   function drawMap() {
    var data = google.visualization.arrayToDataTable([
     ['Country', 'Popularity'],
     ['Germany', 200],
     ['United States', 300],
     ['Brazil', 400],
     ['Canada', 500],
     ['France', 600],
     ['RU', 700]
    ]);

    var options = {};
    options['dataMode'] = 'regions';

    var container = document.getElementById('regions_div');
    var geomap = new google.visualization.GeoMap(container);

    geomap.draw(data, options);
   };
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="regions_div" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>

Przykład znaczników

Styl „Znaczniki” pokazuje okrąg, rozmiar i kolor do wskazywania wartości w określonych regionach.

<html>
<head>
 <script type='text/javascript' src='https://www.gstatic.com/charts/loader.js'></script>
 <script type='text/javascript'>
  google.charts.load('current', {'packages': ['geomap']});
  google.charts.setOnLoadCallback(drawMap);

  function drawMap() {
   var data = google.visualization.arrayToDataTable([
    ['City', 'Popularity'],
    ['New York', 200],
    ['Boston', 300],
    ['Miami', 400],
    ['Chicago', 500],
    ['Los Angeles', 600],
    ['Houston', 700]
   ]);

   var options = {};
   options['region'] = 'US';
   options['colors'] = [0xFF8747, 0xFFB581, 0xc06000]; //orange colors
   options['dataMode'] = 'markers';

   var container = document.getElementById('map_canvas');
   var geomap = new google.visualization.GeoMap(container);
   geomap.draw(data, options);
  };

 </script>
</head>

<body>
  <div id='map_canvas'></div>
</body>

</html>

Wczytuję

Nazwa pakietu google.charts.load to "geomap"

 google.charts.load('current', {'packages': ['geomap']});

Nazwa klasy wizualizacji geograficznej to google.visualization.GeoMap

 var visualization = new google.visualization.GeoMap(container);

Format danych

Obsługiwane są 2 formaty adresów, z których każdy obsługuje inną liczbę kolumn, a także różne typy danych w każdej kolumnie. Wszystkie adresy w tabeli muszą korzystać z jednego lub drugiego. Nie można mieszać typów.

 • Format 1. Szerokość i długość geograficzna. Ten format działa tylko wtedy, gdy opcja dataMode jest „znacznikami”. Jeśli używasz tego formatu, nie musisz uwzględniać kodu JavaScript Map Google. Lokalizację wpisz w 2 kolumnach oraz 2 opcjonalnych kolumnach:
  1. [Liczba, Wymagane] Szerokość geograficzna. Wartości dodatnie to północ, a południe ujemne.
  2. [Liczba, Wymagane] Długość geograficzna. Wartości dodatnie to wschód, a ujemne – w kierunku zachodnim.
  3. [Liczba, Opcjonalnie] Wartość liczbowa wyświetlana po najechaniu przez użytkownika kursorem myszy na ten region. Jeśli używana jest kolumna 4, jest ona wymagana.
  4. [Ciąg, opcjonalny] Dodatkowy tekst ciągu znaków wyświetlany, gdy użytkownik najedzie kursorem na ten region.
 • Format 2: adres, nazwa kraju, lokalizacje regionów lub kody obszarów miejskich USA. Ten format działa z opcją dataMode ustawioną na „markers” lub „regions”. Lokalizacja jest wpisana w jednej kolumnie i 2 opcjonalnych kolumnach:
  1. [Ciąg, wymagany] Lokalizacja na mapie. Akceptujemy te formaty:
   • Konkretny adres (np. „Rynek Główny 12”.
   • Nazwa kraju w formie ciągu znaków (np. „Anglia”) lub kod w formacie ISO-3166 albo jego odpowiednik w języku angielskim (np. „GB” lub „Wielka Brytania”).
   • Nazwa regionu z użyciem wielkich liter w normie ISO-3166-2 lub jej odpowiednik w języku angielskim (np. „US-NJ” lub „New Jersey”). Uwaga: regiony można określić tylko wtedy, gdy opcja dataMode jest ustawiona na „regions”.
   • Obszar miejski. Są to 3-cyfrowe kody miejskie używane do oznaczania różnych regionów. Obsługiwane są tylko kody amerykańskie. Pamiętaj, że to nie to te same numery, co numery kierunkowe telefonów.
  2. [Liczba, Opcjonalnie] Wartość liczbowa wyświetlana po najechaniu przez użytkownika kursorem myszy na ten region. Jeśli używana jest kolumna 3, jest ona wymagana.
  3. [Ciąg, opcjonalny] Dodatkowy tekst ciągu znaków wyświetlany, gdy użytkownik najedzie kursorem na ten region.

Uwaga: mapa może zawierać maksymalnie 400 wpisów. Jeśli tabela DataTable lub DataView zawiera więcej niż 400 wierszy, zobaczysz tylko 400. Najszybsze tryby to dataMode='regions' z lokalizacjami określonymi jako kody ISO oraz dataMode='markers' o szerokości i długości geograficznej. Tryb najwolniejszy to dataMode='markers' z adresem ciągu znaków.

Ważne: DataTable musi zawierać wszystkie opcjonalne kolumny poprzedzające dowolną kolumnę, której chcesz użyć. Jeśli na przykład chcesz określić tabelę i długość geograficzną i chcesz użyć tylko kolumn 1, 2 i 4, DataTable musi jeszcze zdefiniować kolumnę 3 (nie musisz dodawać do niej żadnych wartości):

dataTable = new google.visualization.DataTable();
dataTable.addRows(1);
dataTable.addColumn('number', 'LATITUDE', 'Latitude');
dataTable.addColumn('number', 'LONGITUDE', 'Longitude');
dataTable.addColumn('number', 'VALUE', 'Value'); // Won't use this column, but still must define it.
dataTable.addColumn('string', 'HOVER', 'HoverText');

dataTable.setValue(0,0,47.00);
dataTable.setValue(0,1,-122.00);
dataTable.setValue(0,3,"Hello World!");

Opcje konfiguracji

Nazwa Typ Domyślna Opis
region tekst „świecie”

Obszar do wyświetlenia na mapie. Pojawią się też obszary otaczające. Może to być kod kraju (w dużym formacie ISO 3166) lub jeden z tych ciągów znaków:

 • world – (cały świat)
 • us_metro – (Stany Zjednoczone, obszary miejskie)
 • 005 – (Ameryka Południowa)
 • 013 – (Ameryka Środkowa)
 • 021 – (Ameryka Północna)
 • 002 – (cała Afryka)
 • 017 – (Afryka Środkowa)
 • 015 – (Afryka Północna)
 • 018 – (Republika Południowej Afryki)
 • 030 – Azja Wschodnia
 • 034 – (Azja Południowa)
 • 035 – (Azja i Pacyfik)
 • 009 – (Oceania)
 • 145 – (Bliski Wschód)
 • 143 – (Azja Środkowa)
 • 151 – (Azja Północna)
 • 154 – (Europa Północna)
 • 155 – Europa Zachodnia
 • 039 – (Europa Południowa)

Geomapa nie umożliwia przewijania ani przeciągania, a jedynie ograniczone powiększenie. Podstawowe pomniejszenie możesz włączyć, ustawiając właściwość showZoomOut.

dataMode tekst „regiony”

Jak wyświetlać wartości na mapie. Obsługiwane są 2 wartości:

 • regions – stosuje kolor w całym regionie, używając odpowiedniego koloru. Tej opcji nie można używać z adresami szerokości i długości geograficznej. Zobacz przykład regionów.
 • markers – wyświetla kropkę nad regionem, a kolor i rozmiar wskazują jej wartość. Zobacz przykład z znacznikami.
width tekst '556px' Szerokość wizualizacji. Jeśli nie podano żadnej jednostki, domyślną jednostką są piksele.
height tekst '347px' Wysokość wizualizacji. Jeśli nie podano żadnej jednostki, domyślną jednostką są piksele.
colors Tablica liczb RGB w formacie 0xRRGGBB [0xE0FFD4, 0xA5EF63, 0x50AA00, 0x267114] Gradient koloru, który można przypisać do wartości w wizualizacji. Musisz mieć co najmniej 2 wartości. gradient będzie zawierał wszystkie wartości oraz obliczone wartości pośrednie, których najjaśniejszy kolor ma najmniejszą wartość, a najciemniejszy – najwyższy.
showLegend wartość logiczna prawda Jeśli ma wartość true (prawda), wyświetla legendę na mapie.
showZoomOut wartość logiczna fałsz Jeśli ma wartość true (prawda), wyświetla przycisk z etykietą określoną przez właściwość zoomOutLabel. Po kliknięciu tego przycisku nic się nie dzieje po kliknięciu, z wyjątkiem wywołania zdarzenia zoomOut. Aby obsługiwać powiększenie, wychwyć to zdarzenie i zmień opcję region. Możesz określić właściwość showZoomOut tylko wtedy, gdy opcja region jest mniejsza niż widok świata. Jednym ze sposobów na włączenie funkcji powiększenia jest wykrycie zdarzenia regionClick, zmianę właściwości region na odpowiedni region i ponowne załadowanie mapy.
zoomOutLabel tekst Pomniejsz Etykieta przycisku powiększenia.

Metody

Metoda Typ zwracanej wartości Opis
draw(data, options) Brak Rysuje mapę. Możliwość powrotu przed zakończeniem rysowania (zobacz zdarzenie drawingDone()).
getSelection() Tablica elementów wyboru Standardowa implementacja getSelection(). Wybrane elementy to wiersze. Ta metoda działa tylko wtedy, gdy opcja dataMode to „regiony”. Możesz wybrać tylko region z przypisaną wartością.
setSelection(selection) Brak Standardowa implementacja setSelection(). Traktuje zaznaczenie jako zaznaczenie wierszy i obsługuje wiele opcji wyboru wiersza. Można wybrać tylko regiony z przypisanymi wartościami.

Zdarzenia

Nazwa Opis Usługi
error Uruchamiane, gdy podczas próby renderowania wykresu wystąpi błąd. id, message,
select

Uruchamiane, gdy użytkownik kliknie region z przypisaną wartością. Aby dowiedzieć się, co zostało wybrane, wywołaj metodę getSelection(). Opcja dostępna tylko wtedy, gdy opcja dataMode jest ustawiona na „regiony”.

Uwaga: z powodu pewnych ograniczeń zdarzenie select nie jest przesyłane, gdy otwierasz stronę w przeglądarce jako plik (np. „file://”) zamiast z serwera (np. „http://www”).

Brak
regionClick

Wywoływane po kliknięciu regionu. Działa zarówno dla „regionów”, jak i „znaczników” dataMode. Jednak w trybie znacznika nie będą one wyświetlane w przypadku kraju określonego w opcji „region” (jeśli dany kraj jest na liście).

Uwaga: z powodu pewnych ograniczeń zdarzenie regionClick nie jest przesyłane, gdy otwierasz stronę w przeglądarce jako plik (np. „file://”) zamiast z serwera (np. „http://www”).

Obiekt z jedną właściwością (region) będący ciągiem w formacie ISO-3166 opisującym region, który został kliknięty.
zoomOut

Wywoływane po kliknięciu przycisku pomniejszenia. Aby obsługiwać powiększenie, wychwyć to zdarzenie i zmień opcję region.

Uwaga: z powodu pewnych ograniczeń zdarzenie zoomOut nie jest przesyłane, gdy otwierasz stronę w przeglądarce jako plik (np. „file://”) zamiast z serwera (np. „http://www”).

Brak
drawingDone Wywoływana po zakończeniu rysowania. Brak

Zasady dotyczące danych

Lokalizacje są geokodowane przez Mapy Google. Dane, które nie wymagają geokodowania, nie są wysyłane na żaden serwer. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach dotyczących danych, zapoznaj się z Warunkami korzystania z usługi Mapy Google.

Uwagi

Ze względu na ustawienia zabezpieczeń Flash ta wersja (oraz wszystkie wizualizacje oparte na technologii Flash) może nie działać prawidłowo w przypadku uzyskania dostępu z lokalizacji pliku w przeglądarce (np. file:///c:/webhost/myhost/myviz.html), a nie z adresu URL serwera WWW (np. http://www.myhost.com/myviz.html). Jest to zwykle problem testowy. Możesz rozwiązać ten problem zgodnie z opisem na stronie Macromedia.