Lista stron zasobów

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

W polu maxResults możesz ustawić maksymalną liczbę zasobów zwracanych przez serwer w odpowiedzi na żądanie listy. Ponadto w przypadku niektórych kolekcji (takich jak np. Wydarzenia) obowiązuje stały limit liczby pobranych wpisów, których serwer nigdy nie przekroczy. Jeśli łączna liczba zdarzeń przekracza ten limit, serwer zwraca jedną stronę wyników.

Pamiętaj, że właściwość maxResults nie gwarantuje liczby wyników na jednej stronie. Niepełne wyniki można wykryć w wyniku niepustym pola nextPageToken. Aby pobrać następną stronę, wykonaj to samo żądanie co poprzednio i dołącz pole pageToken o wartości nextPageToken z poprzedniej strony. Nowy kod nextPageToken jest wprowadzany na kolejnych stronach, dopóki nie zostaną pobrane wszystkie wyniki.

Oto zapytanie, po którym następuje zapytanie o pobranie następnej strony wyników na stronie podzielonej na strony:

GET /calendars/primary/events?maxResults=10&singleEvents=true

//Result contains

"nextPageToken":"CiAKGjBpNDd2Nmp2Zml2cXRwYjBpOXA",

Kolejne zapytanie pobiera wartość z nextPageToken i przesyła ją jako wartość dla pageToken:

GET /calendars/primary/events?maxResults=10&singleEvents=true&pageToken=CiAKGjBpNDd2Nmp2Zml2cXRwYjBpOXA