Google Workspace Calendar API: pobieranie

W tabelach poniżej pierwsza kolumna przedstawia etap tworzenia biblioteki (pamiętaj, że niektóre z nich są na wczesnym etapie rozwoju) oraz linki do dokumentacji biblioteki. Druga kolumna zawiera linki do przykładów dostępnych w każdej bibliotece.

Dokumentacja Sample
Biblioteka klienta interfejsów API Google do języka Java Przykłady w języku Java
Biblioteka klienta interfejsów API Google do języka JavaScript Przykłady JavaScriptu
Biblioteka klienta interfejsów API Google do .NET Przykłady.NET
Biblioteka klienta interfejsów API Google dla języka Objective-C dla REST Przykłady Objective-C
Biblioteka klienta interfejsów API Google do języka PHP () Próbki PHP
Biblioteka klienta interfejsów API Google do języka Python Próbki Pythona

Dostępne są też te biblioteki we wczesnej fazie realizacji:

Dokumentacja Sample
Biblioteki klienta interfejsów API Google do aplikacji Dart (beta) Próbki rzutów
Biblioteka klienta interfejsów API Google dla Go (alfa) Przykłady Go
Biblioteka klienta interfejsów API Google dla Node.js (alfa) Przykłady Node.js
Biblioteka klienta interfejsów API Google dla języka Ruby (alfa) Próbki ruby

W tym przewodniku znajdziesz instrukcje konfiguracji dotyczące niektórych bibliotek. Jeśli korzystasz z języka Java, Python, PHP, .NET lub Ruby, przeczytaj artykuł Konfigurowanie biblioteki klienta.