Biblioteka klienta interfejsu Google Calendar API dla języka .NET

Interfejs API Kalendarza Google: umożliwia zarządzanie kalendarzami i wydarzeniami.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu Google Calendar API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Calendar.v3.