การแชร์ปฏิทิน

มี 2 วิธีในการแชร์ข้อมูลปฏิทินและกิจกรรมกับผู้อื่น

ประการแรก คุณสามารถแชร์ทั้งปฏิทินโดยมีระดับการเข้าถึงตามที่กำหนดไว้ เช่น คุณสามารถสร้างปฏิทินของทีมแล้วดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ให้สิทธิ์กับสมาชิกทุกคนในทีมในการเพิ่มและแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน
  • ให้สิทธิ์เจ้านายในการดูกิจกรรมในปฏิทินของคุณ
  • ให้สิทธิ์ลูกค้าเห็นเฉพาะเวลาที่คุณว่างหรือไม่ว่างเท่านั้น แต่ไม่เห็นรายละเอียดของกิจกรรม

นอกจากนี้คุณยังปรับการเข้าถึงแต่ละกิจกรรมในปฏิทินที่แชร์ได้อีกด้วย

หรือเชิญบุคคลอื่นให้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละอย่างในปฏิทินได้ การเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นการเพิ่มสำเนาของกิจกรรมนั้นลงในปฏิทินของบุคคลดังกล่าว ผู้ได้รับเชิญสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคำเชิญและแก้ไขสำเนากิจกรรมได้ในบางกรณี เช่น เปลี่ยนสีในปฏิทินและเพิ่มการช่วยเตือน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชิญผู้ใช้เข้าร่วมกิจกรรม

การแชร์ปฏิทิน

เจ้าของปฏิทินสามารถแชร์ปฏิทินด้วยการให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้ใช้รายอื่น การตั้งค่าการแชร์ของปฏิทินที่ระบุจะแสดงด้วยคอลเล็กชัน ACL (รายการควบคุมการเข้าถึง) ของปฏิทินนั้น ทรัพยากรแต่ละรายการในคอลเล็กชัน ACL จะมอบสิทธิ์บทบาทการเข้าถึงให้กับผู้รับที่ระบุ ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

บทบาท สิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดโดยบทบาทนี้
none ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
freeBusyReader ให้ผู้รับสามารถดูได้ว่าปฏิทินนั้นว่างหรือไม่ว่างในเวลาที่ระบุ แต่ไม่อนุญาตให้เข้าถึงรายละเอียดของกิจกรรม คุณจะดึงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างได้โดยใช้การดำเนินการ freeBusy.query
reader อนุญาตให้ผู้รับอ่านกิจกรรมในปฏิทิน
writer อนุญาตให้ผู้รับอ่านและเขียนกิจกรรมในปฏิทิน
owner ให้สิทธิ์การเป็นเจ้าของปฏิทิน บทบาทนี้มีสิทธิ์ทั้งหมดของบทบาทผู้เขียน โดยมีความสามารถเพิ่มเติมในการดูและจัดการ ACL

ผู้รับสิทธิ์ที่เป็นไปได้มีดังนี้

  • ผู้ใช้บุคคลธรรมดาอีกคน
  • กลุ่มผู้ใช้
  • โดเมน
  • สาธารณะ (ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ทุกคน)

โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้แต่ละคนจะมีสิทธิ์เข้าถึงระดับเจ้าของในปฏิทินหลักของตนและจะยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงนี้ไม่ได้ คุณสามารถเพิ่ม ACL ได้สูงสุด 6,000 รายการต่อปฏิทิน

สำหรับผู้ใช้ Google Workspace ยังมีการตั้งค่าโดเมนที่อาจจำกัดการเข้าถึงสูงสุดที่อนุญาตด้วย เช่น สมมติว่าโดเมนของคุณมีการตั้งค่าที่อนุญาตเฉพาะการแชร์ปฏิทินว่าง-ไม่ว่าง ในกรณีนี้ แม้คุณจะให้สิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้เขียนแก่สาธารณะ แต่ผู้ใช้ภายนอกโดเมนจะเห็นเพียงรายละเอียดว่าง-ไม่ว่างเท่านั้น

ระดับการเข้าถึงกิจกรรม

เมื่อแชร์ปฏิทินแล้ว คุณสามารถปรับการเข้าถึงแต่ละกิจกรรมในปฏิทินโดยเปลี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ระดับการเข้าถึงของกิจกรรม พร็อพเพอร์ตี้นี้ไม่มีผลสำหรับปฏิทินที่ไม่ได้แชร์ ตารางต่อไปนี้แสดงค่าที่เป็นไปได้ของพร็อพเพอร์ตี้ระดับการเข้าถึง

ระดับการแชร์ ความหมาย
default ระดับการเข้าถึงของกิจกรรมจะถูกกำหนดโดย ACL ของปฏิทิน
public ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงปฏิทินอย่างน้อย freeBusyReader จะเห็นรายละเอียดของกิจกรรมนี้
private รายละเอียดของกิจกรรมนี้จะปรากฏแก่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงปฏิทินอย่างน้อย writer เท่านั้น