บันทึกประจํารุ่น 2017-2022

หน้านี้แสดงฟีเจอร์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทํางานใน Calendar v3 API จุดประสงค์ของเราคือ การช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระบุพฤติกรรมล่าสุดได้ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญกับ API ของปฏิทินจะมีการประกาศในบล็อก Google Developers ด้วย

23 มีนาคม 2022

ขณะนี้ Calendar API สนับสนุนไฟล์แนบที่กําหนดเอง ดูส่วนเสริมของปฏิทินสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

20 ตุลาคม 2021

ปฏิทิน API จะแสดงผล eventType ใหม่ ประเภทใหม่นี้เรียกว่า focusTime และอนุญาตให้ผู้ใช้ API แยกความแตกต่างของเหตุการณ์เวลาโฟกัสพิเศษได้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิง API

18 พฤษภาคม 2021

นอกเหนือจากขีดจํากัดการใช้งานปฏิทินทั่วไปแล้ว ยังมีโควต้าใหม่ 2 โควต้าสําหรับ Calendar API ด้วยดังนี้

 • ต่อนาทีต่อโปรเจ็กต์
 • ต่อนาทีต่อโปรเจ็กต์ต่อผู้ใช้

โปรดดูจัดการโควต้าสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

8 กุมภาพันธ์ 2021

นับจากวันนี้เป็นต้นไป กิจกรรมนอกสํานักงานทั้งหมดที่มีอยู่และกิจกรรมใหม่จะอัปเดตให้ตั้งค่าผู้จัดเป็น unknownorganizer@calendar.google.com แทนเจ้าของปฏิทิน การเปลี่ยนแปลงนี้อาจใช้เวลา 2-3 สัปดาห์จึงจะเสร็จสมบูรณ์

คุณใช้ calendarId จาก API ปลายทาง https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId เพื่อระบุเจ้าของกิจกรรมลางานได้

1 กุมภาพันธ์ 2021

ขณะนี้ Calendar API แสดงฟิลด์ใหม่สําหรับกิจกรรมต่างๆ ช่องใหม่นี้เรียกว่า eventType และอนุญาตให้ผู้ใช้ API แยกแยะประเภทเหตุการณ์พิเศษได้ เช่น outOfOffice สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิง API

11 มกราคม 2021

จากนี้ไป เราต้องการให้ meetData สอดคล้องกับ conferenceData.conferenceSolution.key.type ซึ่งหมายความว่ามีเพียงการโทรของ Google Meet เท่านั้นที่สามารถตั้งค่า conferenceData.conferenceSolution.key.type เป็น hangoutsMeet ผู้ให้บริการการประชุมทางวิดีโอของบุคคลที่สามจะต้องตั้งค่า conferenceData.conferenceSolution.key.type เป็น addOn

7 กันยายน 2020

แก้ไขข้อบกพร่อง: ควรเพิ่มการประชุมทางวิดีโอของ Meet อย่างชัดแจ้งโดยใช้พารามิเตอร์ที่มีอยู่ (ดูขั้นตอนที่ 1 และ 2 ด้านล่าง)

 1. ตั้งค่าพารามิเตอร์การค้นหา conferenceDataVersion เป็น 1
 2. ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ของเหตุการณ์ conferenceData.createRequest ดังนี้
  • conferenceData.createRequest.conferenceSolutionKey.type ถึง hangoutsMeet
  • conferenceData.createRequest.requestId เป็นรหัสคําขอที่ไม่ซ้ํา

เราหยุดการสร้าง Meet โดยอัตโนมัติสําหรับการเรียก API (เช่น Events.insert) เพื่อป้องกันการเพิ่มการประชุมของ Meet โดยไม่ได้ตั้งใจผ่านบุคคลที่สาม

16 มีนาคม 2020

บัญชีบริการที่สร้างตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2020 เป็นต้นไป จะสามารถเชิญผู้เข้าร่วมโดยใช้การมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมนเท่านั้น

27 กันยายน 2019

Calendar API อนุญาตให้แนบข้อมูลการประชุมประเภท addOn กับกิจกรรมใหม่หรือกิจกรรมที่มีอยู่โดยใช้เมธอด Events.insert หรือ Events.update

19 พฤศจิกายน 2018

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2019 เป็นต้นไป ระบบจะไม่สนใจการแจ้งเตือนและการช่วยเตือนที่ใช้ประเภทเมธอด sms การเรียก API ที่ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการช่วยเตือนดังกล่าวจะยังคงประสบความสําเร็จและแก้ไขช่องอื่นๆ ได้ทั้งหมด

เนื่องจากปฏิทินมีการแจ้งเตือนในแอป คุณจึงสามารถรับการแจ้งเตือนได้ โดยไม่คํานึงว่าอุปกรณ์หรือการเชื่อมต่อของคุณจะเป็นอย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การนําการแจ้งเตือนทาง SMS ของ Google ปฏิทินออก

31 ตุลาคม 2018

ขณะนี้ Calendar API สนับสนุนขอบเขต OAuth ใหม่สี่แบบ ขอบเขตนี้ช่วยให้แอปพลิเคชันจํากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการจริงๆ เท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการให้สิทธิ์คําขอ API ของ Google ปฏิทิน

2 ตุลาคม 2018

ตอนนี้คุณใช้การแจ้งเตือนที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการส่งการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้แล้วผ่านทางพารามิเตอร์ sendUpdates พารามิเตอร์ใหม่จะให้คุณตั้งค่าการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
 • แจ้งเตือนเฉพาะผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้ใช้ Google ปฏิทิน
 • ระงับการแจ้งเตือนทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการย้ายข้อมูล

ตอนนี้คุณจะซิงค์ผู้เข้าร่วมที่ใช้ระบบปฏิทินอื่นๆ ได้เสมอ โดยไม่ต้องส่งอีเมลที่จําเป็นให้กับผู้ใช้ Google ปฏิทินมากเกินไป

22 มีนาคม 2018

เราเลิกใช้งานการรองรับโปรโตคอลกลุ่ม JSON-RPC และกลุ่มแบตช์ HTTP ทั่วโลกแล้ว และจะเลิกใช้งานโดยสมบูรณ์ในวันที่ 25 มีนาคม 2019 การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐาน Google API ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อ Google API หลายตัว ซึ่งรวมถึง ปฏิทิน v3

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคําแนะนําการย้ายข้อมูล โปรดดูที่บล็อกโพสต์การยกเลิกการสนับสนุน JSON-RPC และ Global HTTP Batch Endpoints

2017

12 กรกฎาคม 2017

ระบบรองรับการประชุม Hangouts และ Google Meet ในกิจกรรมของปฏิทินผ่านช่อง conferenceData แล้ว โดยคุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • อ่านข้อมูลการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
 • คัดลอกข้อมูลการประชุมจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมอื่น
 • ขอสร้างการประชุมกิจกรรมใหม่
 • ล้างข้อมูลการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สร้างกิจกรรม