Zasoby domeny, sale i kalendarze

Interfejs Calendar API udostępnia kilka koncepcji, które są najbardziej przydatne dla klientów korzystających z Google Workspace. Tacy klienci często mają zasoby (sale, projektory itp.), które mogą zechcieć zarezerwować na określone wydarzenia. Poza tym często tworzy się aplikacje wewnętrzne, które potrzebują dostępu do wszystkich kalendarzy użytkowników w domenie, na przykład aby dodawać do nich wydarzenia firmowe.

Zasoby i sale domeny

Możesz rezerwować zasoby i sale, dodając ich do wydarzeń jako uczestnicy przy użyciu ich adresów e-mail. Po otrzymaniu zaproszenia użytkownik może automatycznie zaakceptować lub odrzucić wydarzenie w zależności od dostępności i uprawnień dostępu zaproszonego użytkownika.

Dostęp do kalendarzy domeny jako aplikacji

Aplikacja może korzystać z kalendarzy należących do domeny bez konieczności podawania danych logowania użytkownika, jeśli uwierzytelnia się przy użyciu konta usługi. Konto usługi musi mieć niezbędny dostęp z wykorzystaniem przekazywania uprawnień w całej domenie. Aby podszywać się pod konto użytkownika, podaj adres e-mail tego konta za pomocą metody setServiceAccountUser z fabryki GoogleCredential.