บันทึกประจำรุ่น

หน้านี้สรุปการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด (ฟีเจอร์ใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง การอัปเดต) ของ Android Management API และ Android Device Policy ในแต่ละเดือน

สมัครเข้าร่วมรายชื่ออีเมล Android Management API เพื่อรับข้อมูลอัปเดตรายเดือนและคำแนะนำด้านบริการโดยตรงในกล่องจดหมาย