Measurement Protocol etkinliklerini Google Analytics'e gönderme

Bu kılavuzda, Measurement Protocol etkinliklerini Google Analytics raporlarınızda görebilmek için Google Analytics Measurement Protocol web ve uygulama akışı etkinliklerini bir Google Analytics sunucusuna nasıl gönderebileceğiniz açıklanmaktadır.

Bu kılavuzda görmek istediğiniz platformu seçin:

İsteği biçimlendirme

Google Analytics 4 için Measurement Protocol yalnızca HTTP POST isteklerini destekler.

Etkinlik göndermek için aşağıdaki biçimi kullanın:

POST /mp/collect HTTP/1.1
HOST: www.google-analytics.com
Content-Type: application/json
<payload_data>

İstek URL'sinde aşağıdakileri belirtmeniz gerekir:

 • api_secret: Google Analytics kullanıcı arayüzünde oluşturulan API GİZLİ değeri.

  Yeni bir gizli anahtar oluşturmak için Yönetici > Veri Akışları > akışınızı seçin > Measurement Protocol > Oluştur'a gidin.

 • measurement_id: Bir akışla ilişkili ölçüm kimliğidir. Google Analytics kullanıcı arayüzünde, Yönetici > Veri Akışları > akışınızı seçin > Ölçüm Kimliği'ne gidin.

  measurement_id, Akış Kimliğiniz değildir.

Tam referans için sorgu parametreleri konusuna bakın.

İstek gövdesinde aşağıdakileri belirtmeniz gerekir:

 • client_id: İstemcinin benzersiz tanımlayıcısı. Bu, Firebase'den (app_instance_id) farklıdır. gtag.js('get') kullanın.
 • user_id: İsteğe bağlı. Bir kullanıcıya ilişkin benzersiz tanımlayıcı. Yalnızca utf-8 karakterlerini içerebilir. Bu tanımlayıcı hakkında daha fazla bilgi için Platformlar arası analiz için User-ID bölümüne bakın.

 • consent: İsteğe bağlı. İzin ayarlarını nasıl yapacağınızı öğrenin.

 • events: Etkinlik öğeleri dizisi. Tek bir isteğe birden fazla etkinlik ekleyebilirsiniz.

  Kullanıcı etkinliğinin Gerçek zamanlı gibi raporlarda görüntülenmesi için engagement_time_msec ve session_id, event için params öğesinin bir parçası olarak sağlanmalıdır. engagement_time_msec parametresi, etkinliğin etkileşim süresini milisaniye cinsinden yansıtmalıdır.

  Aşağıda bir örnek verilmiştir:

 {
  "client_id": "123456.7654321",
  "events": [
   {
    "name": "campaign_details",
    "params": {
     "campaign_id": "google_1234",
     "campaign": "Summer_fun",
     "source": "google",
     "medium": "cpc",
     "term": "summer+travel",
     "content": "logolink",
     "session_id": "123",
     "engagement_time_msec": "100"
    }
   }
  ]
 }

session_start, ayrılmış bir etkinlik adı olsa da yeni bir session_id etkinliği oluşturulduğunda session_start öğesinin gönderilmesine gerek kalmadan yeni bir oturum oluşturulur. Oturumların nasıl sayıldığını anlayın.

Deneyin

Google Analytics sunucunuza tutorial_begin etkinliği göndermek için kullanabileceğiniz bir örneği aşağıda bulabilirsiniz:

const measurement_id = `G-XXXXXXXXXX`;
const api_secret = `<secret_value>`;

fetch(`https://www.google-analytics.com/mp/collect?measurement_id=${measurement_id}&api_secret=${api_secret}`, {
 method: "POST",
 body: JSON.stringify({
  client_id: 'XXXXXXXXXX.YYYYYYYYYY',
  events: [{
   name: 'tutorial_begin',
   params: {},
  }]
 })
});

Sınırlamalar

Measurement Protocol etkinliklerinin Google Analytics'e gönderilmesi konusunda aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

 • İstekler en fazla 25 etkinlik içerebilir.
 • Etkinlikler en fazla 25 parametreye sahip olabilir.
 • Etkinlikler en fazla 25 kullanıcı özelliğine sahip olabilir.
 • Kullanıcı özelliği adları en fazla 24 karakterden oluşmalıdır.
 • Kullanıcı özelliği değerleri en fazla 36 karakterden oluşmalıdır.
 • Etkinlik adları en fazla 40 karakterden oluşmalıdır. Yalnızca harf, sayı ve alt çizgi içerebilir ve alfabetik karakterle başlamalıdır.
 • Öğe parametrelerini içeren parametre adları en fazla 40 karakterden oluşmalıdır. Yalnızca harf, sayı ve alt çizgi içerebilir ve alfabetik karakterle başlamalıdır.
 • Öğe parametre değerleri dahil parametre değerleri en fazla 100 karakter uzunluğunda olmalıdır.
 • Öğe parametreleri en fazla 10 özel parametreye sahip olabilir.
 • Yayının gövdesi 130 KB'tan küçük olmalıdır.
 • Reklamlara ve diğer medya entegrasyonlarına dönüşüm aktarmak için en son etiketleme online etkinliğinden sonraki 63 gün içinde, Measurement Protocol etkinliklerinden etkinlik düzeyinde ilişkilendirme desteklenir. Bu durum, dönüşüm etkinliğinin dönüşüm aralığı 63 günden uzun olsa bile geçerlidir. Buna karşılık, online etkinlikleri etiketlemek için etkinlik düzeyinde ilişkilendirme tüm dönüşüm aralığı için desteklenir.
 • Yeniden pazarlama amacıyla Measurement Protocol etkinliklerine, en son online etkinlikten sonraki gün sayısı boyunca ilişkilendirilmiş bir çerez veya cihaz kimliğiyle katılabilirsiniz:
  • Web akışı: 30 gün
  • Uygulama akışı: 42 gün
 • Google Analytics 4'e gönderilen Uygulama Measurement Protocol etkinlikleri, uygulama kullanıcıları için Google Ads'deki Arama Ağı kitlelerini doldurmaz.