ภาพรวม Reseller API

วิธีหนึ่งที่ Google นำเสนอบริการผลิตภัณฑ์ของ Google ให้แก่ผู้ใช้คือการส่งผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายบริการ เช่น ตัวแทนจำหน่าย Google Workspace ที่ได้รับอนุญาต เมื่อทำงานกับ Reseller API คุณต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงแนวคิดระหว่างผู้ค้าปลีกกับลูกค้า, แผนการชำระเงิน, SKU ของผลิตภัณฑ์ และใบอนุญาต

ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายจะซื้อใบอนุญาตของผู้ใช้จาก Google และจำหน่ายต่อใบอนุญาตเหล่านี้ให้กับลูกค้า Google ตัวแทนจำหน่ายจัดการการสมัครใช้บริการของลูกค้าได้โดยตรง หรือหากปรับแต่งบริการหลายรายการ ตัวแทนจำหน่ายจะทำงานร่วมกับผู้รวมบริการเพื่อจัดการลูกค้าได้

ตัวแทนจำหน่ายเลือกใช้แพ็กเกจต่อไปนี้ได้

 • สัญญาผูกมัดรายปี: ตัวแทนจำหน่ายจะซื้อใบอนุญาตในจำนวนคงที่จาก Google เป็นเวลา 1 ปี ลูกค้าสามารถสร้างใบอนุญาตตามจำนวนใบอนุญาต แต่ตัวแทนจำหน่ายจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนใบอนุญาตที่สั่งซื้อ หากลูกค้าต้องการใบอนุญาตเพิ่มเติม ตัวแทนจำหน่ายจะใช้การเรียก API subscriptions.changeSeats เพื่อเพิ่มจำนวนใบอนุญาตที่สั่งซื้อได้
 • ยืดหยุ่น: ทุกครั้งที่ลูกค้าสร้างผู้ใช้ใหม่ Google จะเรียกเก็บเงินค่าใบอนุญาตนี้จากตัวแทนจำหน่าย สัญญาของผู้ค้าปลีกที่ทำกับ Google จะอธิบายราคา ข้อกำหนด และจำนวนใบอนุญาตสูงสุด

นอกจากการจัดการใบอนุญาตของผู้ใช้แล้ว ตัวแทนจำหน่าย (หรือผู้ผสานรวมบริการที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรา) ยังให้บริการเสริมอื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม โปรโมชัน การโฆษณา การกำหนดราคา การปรับแต่งการทำให้ใช้งานได้ การแก้ปัญหา และการบำรุงรักษา

ใบอนุญาต

ใบอนุญาตจะช่วยให้ผู้ใช้ที่มีบัญชี Google เข้าถึงบริการของ Google Workspace ได้ เมื่อลูกค้ามอบหมายใบอนุญาตให้กับผู้ใช้ ใบอนุญาตนั้นจะกลายเป็นใบอนุญาตที่ใช้งานอยู่ ระบบจะนับเฉพาะใบอนุญาตที่ใช้งานอยู่เท่านั้นเมื่อคำนวณจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดของลูกค้า

ลูกค้า

ลูกค้า Google เริ่มต้นด้วยบัญชี Google Workspace ที่ตัวแทนจำหน่ายกำหนดค่าไว้ ขณะตั้งค่าบัญชีของลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายจะระบุชื่อโดเมนหลัก อีเมลสำรอง และที่อยู่จริง จากนั้นตัวแทนจำหน่ายจะสร้างการสมัครใช้บริการสำหรับ SKU ของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่ลูกค้าใช้งานได้ ลูกค้าจะโฮสต์บัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลแต่ละบัญชี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สั่งซื้อบัญชีลูกค้าใหม่

แผน

แพ็กเกจจะกำหนดข้อกำหนดในการเรียกเก็บเงินของตัวแทนจำหน่ายกับ Google แผนเหล่านี้ไม่ได้กำหนดความสัมพันธ์ในการเรียกเก็บเงินระหว่างตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายจะกำหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินของตนเองกับลูกค้า

Reseller API รองรับระบบชำระเงินภายหลังรายเดือนของ Google Workspace ซึ่งมีแพ็กเกจการชำระเงินหลายแพ็กเกจดังนี้

 • ANNUAL_MONTHLY_PAY: สัญญาผูกมัดรายปีโดยชำระเงินเป็นรายเดือน
 • ANNUAL_YEARLY_PAY: สัญญาผูกมัดรายปีโดยชำระเงินรายปีครั้งเดียว
 • FLEXIBLE: แพ็กเกจแบบไม่มีสัญญาผูกมัดที่ชำระเงินรายเดือน
 • TRIAL: แพ็กเกจทดลองใช้ฟรี
  • ระยะเวลาทดลองใช้เปลี่ยนแปลงได้สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
  • จำกัดการส่งอีเมลใน Gmail ไม่เกิน 500 ข้อความต่อผู้ใช้ 1 ราย
 • FREE: แพ็กเกจฟรีเท่านั้นสำหรับการสมัครใช้บริการ Cloud Identity Free Edition

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็กเกจเหล่านี้ได้ที่เลือกแพ็กเกจการชำระเงินสำหรับลูกค้า

การสมัครใช้บริการ

การสมัครใช้บริการจะจัดการความสัมพันธ์ระหว่างแผนการชำระเงินของลูกค้า Google กับ SKU ของผลิตภัณฑ์ ใบอนุญาตของผู้ใช้ สถานะการทดลองใช้ฟรี 30 วัน และตัวเลือกการต่ออายุ บทบาทหลักของตัวแทนจำหน่ายคือจัดการการสมัครใช้บริการของลูกค้า Google

ใน Reseller API การสมัครใช้บริการคือทรัพยากรหลักของ API โดยจะกำหนดการตั้งค่าสำหรับแพ็กเกจการชำระเงิน ใบอนุญาต ช่วงทดลองใช้ฟรี 30 วัน การต่ออายุ และคำสั่งซื้อของตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าหนึ่งรายสามารถสมัครรับข้อมูลได้มากกว่า 1 รายการ โดยใช้ 1 ชุดต่อ SKU ของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่ตัวแทนจำหน่ายกำหนดให้ลูกค้า

การสมัครใช้บริการแต่ละรายการมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งก็คือ subscriptionId เนื่องจาก subscriptionId จะเปลี่ยนแปลงเมื่อการสมัครใช้บริการเปลี่ยนแปลง อย่าใช้ค่า subscriptionId เป็นคีย์สำหรับข้อมูลถาวร คีย์นี้จะใช้งานไม่ได้หากมีการเปลี่ยนแปลงการสมัครใช้บริการ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อจัดการการสมัครใช้บริการ

ผลิตภัณฑ์และ SKU ของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์คือข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของชุดบริการและฟีเจอร์แอปพลิเคชันเฉพาะของ Google ผลิตภัณฑ์อาจมีข้อกำหนด ราคา และรายละเอียดข้อตกลงอื่นๆ ที่กำหนดเอง ผลิตภัณฑ์แต่ละเวอร์ชันเหล่านี้จะระบุโดย SKU ของผลิตภัณฑ์ ในเวอร์ชันนี้ Reseller API มีการสมัครใช้บริการสำหรับ SKU แต่ละรายการในผลิตภัณฑ์ Google Workspace, Google ห้องนิรภัย และ Google ไดรฟ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผลิตภัณฑ์และ SKU